Håndtrykk for fred

Rett før påskehøytiden ble den første dialogen mellom romfolk og vanskeligstilte i Oslos gater opprettet. Et forsoningsmøte mellom redaktørene av =Norge og Folk er Folk gir nye avtaler for gatemagasinsalg.

Avatar
Email: torbjorn@nytid.no
Publisert: 27.03.2013

Forsoningsmøte. – Dette møtet gikk bedre enn jeg trodde på forhånd.

Det uttaler Anlov P. Mathiesen, ansvarlig redaktør for =Norge (tidligere =Oslo), gatemagasinet som siden 2005 har vært solgt av rusmisbrukere, bostedsløse og vanskeligstilte.

Mathiesen kommer med utsagnet etter å ha vært på et hittil unikt forsoningsmøte med Bjønnulv Evenrud, initiativtager til og redaktør for Folk er Folk – som siden juni har hjulpet romfolk med å selge sitt nye magasin på gata. Rett før påskehøytiden møttes de to redaktørene for første gang, i Ny Tids lokaler, for å få igang en løsningsorientert dialog på bakkeplan. Mathiesen har i flere intervjuer vært kritisk til Evenrud og Folk er Folk det siste året. =Norge-redaktøren påpeker at han ennå er skeptisk til de pågående romfolkprosjektene – men han og Evenrud ble på forsoningsmøtet enige om en samarbeidsorientert vei framover, før sommermånedene 2013:

– Selv om jeg fortsatt er like kritisk til Folk er Folk sitt prosjekt, og vil motsette meg den formen for aktivisme, så tror jeg det er sunt med dialog. Vi har blitt enige om en bra ramme for samarbeid framover, sier Mathiesen til Ny Tid.

Her er tre av tiltakene de to sjefene nå er blitt enige om å prøve ut:

1. Fordeling av salgsområder, med Nationaltheatret som prøveprosjekt.

2. Øyeblikkelig rapportering om eventuelle konflikter mellom selgerne.

3. Felles møter mellom =Norge-selgere og språkmektige romfolk, for å øke den gjensidige forståelsen dem imellom.

– Jeg tror økt kontakt kan være med på å oppklare det jeg tror er blitt til mange misforståelser. Jeg ser fram til et godt samarbeid med Mathiesen, sier Evenrud. Han har da akkurat avsluttet forsoningsmøtet og tatt Mathiesen i hånda, i en norsk gatesalgversjon av fotballtiltaket «Handshake for Peace», siste arbeidsdag før Palmesøndag.

Harde debatter

Det fredsorienterte håndtrykket kommer etter at de to markante personlighetene har vært i en hard og åpen konflikt, i en rekke medieoppslag. I Aftenposten-kronikken «Destruktiv naivisme» (20.02.) og VG-kronikken «Det uverdige ordskiftet» (21.02.) skrev Mathiesen blant annet dette om Evenruds prosjekt: «Det handler om at noen later som de ønsker å skape arbeid for en utsatt gruppe med fattige romanifolk. Ved å skade en annen gruppe. For dette hedres de med årets navn i Ny Tid. Og nomineres til det samme i Aftenposten. Det er nøyaktig denne formen for stupid idealistisk naivisme som hemmer en positiv behandling av romanifolket.»

Men på ettermiddagen den siste arbeidsdag før Palmesøndag, fredag 22. mars, møttes Mathiesen og Evenrud for første gang utenom konfronterende mediedebatter. I fjor ble Evenrud kåret til «Årets Nordmann 2012» av Ny Tid for sitt arbeid med å sysselsette romfolk gjennom magasinsalg, vaskejobber og håndverksarbeid, mens Mathiesen ble kåret til Årets Redaktør av Oslo Redaktørforening.

De to møttes til forsoningsmøte i Ny Tids lokaler i Oslo sentrum, etter at Ny Tid-redaktør Dag Herbjørnsrud i et svar til Mathiesen skrev i Aftenposten: «Jeg inviterer redaktørene Anlov P. Mathiesen og Bjønnulv Evenrud til et møte for at “Byen med det store hjertet” kan få et like verdig ordskifte som Bergen.»

Hans argument var at spesielt Bergen skal ha fått til et godt samarbeid mellom Folk er Folk-selgere og den lokale gateavisa Megafon. Mathiesen svarte så slik på oppfordringen fra Herbjørnsrud: «Han oppmuntrer til ordskifte mellom meg og Folk er folk. Som sagt: Når som helst og hvor som helst.»

Bergen-prosessen

Og dermed var redaktørmøtet avtalt, med det mål for øyet å bidra til mindre konflikt og økt gjensidig forståelse – både på redaktør- og gateselgerplan. Med på forsoningsmøtet mellom Mathiesen og Evenrud var også Megafon-redaktøren fra Bergen, Thomas Anthun Nielsen.

­- Jeg er glad for at dette møtet gikk så bra. Og så er det jo ekstra hyggelig at Bergen kan bli trukket fram som et forbilde for Oslo. Selvom Oslo er større og har langt flere selgere, så har nok hovedstaden noe å lære våre bergenske samarbeidsordninger og vår salgsfordeling mellom romfolk og andre gateavisselgere. «Look to Bergen!» smiler Nielsen.

Både Mathiesen og Evenrud presiserer at de etter dette første møtet ikke er kommet så langt at de også er enige om ulike politiske løsninger, som forholdet til tiggerforbud, EØS-avtalen og Oslo-politikken. Men til gjengjeld har de to redaktørene nå avtalt å møtes minst en gang til før sommeren i Ny Tid-regi, i tillegg til de jevnlige møtene deres salgsrepresentanter skal ha mellom romfolk og andre vanskeligstilte. Ny Tid-redaktør Herbjørnsrud er så langt fornøyd med den nye «Oslo-avtalen», rett før 20-årsjubileet for den noe meromstridte Midtøsten-prosjektet. Selv foretrekker han da også, noe uhøytidelig, snarere å omtale den nystartede Oslo-prosessen som en «Bergen-avtale» for Oslo:

– Både Mathiesen og Evenrud fortjener honnør for den åpenhet og dialogvilje de har vist nå, etter så harde tak. Jeg har tr

Fra venstre: Herbjørnsrud, Evenrud, Mathiesen og Nielsen.

o på mer fred i byens gater. Mitt perspektiv er at både romfolk og rusmisbrukere er i samme båt, som de mest vanskeligstilte i det oljerike Norge. Mathiesen og Evenrud har gjort en svært prisverdig innsats for disse gruppene. Det er mulig at konflikten mellom romfolk og andre vanskeligstilte har vært mer i mediene enn reelt på gateplan, men uansett synes jeg alle parter, inkludert byens og landets innbyggere, har mest å tjene på at stridsøksene begraves. Utstøtte gatefolk burde heller stå sammen, med felles mål om å få til en bedre politikk fra de bestemmende myndigheter i det som igjen er blitt kåret til verdens rikeste og beste land. Og når Nobels fredspris hvert år utdeles for en hel verden i Rådhuset, så burde vi i det minste klare å feie for egen dør og erklære fred blant våre egne gateselgere ved Nationaltheatret et par

hundre meter unna, avslutter Herbjørnsrud.

Kommentarer