Handling mot rasisme!


RASISME: Terroranslaget mot al-Noor-moskeen i Bærum er nok en bekreftelse på at organisert rasisme og muslimhat oppmuntrer og leder til fascistiske terrorhandlinger. Har vi absolutt ingenting lært av 22. juli 2011?

Skipnes er talsperson for Kommunistisk Plattform Marxist-Leninistene (KPML).
Email: dag@nytid.com
Publisert: 2019-09-01

Likegyldig om terrorhandlingene begås av enkeltpersoner, så er de ikke «ensomme ulver». Gjerningsmennene handler på vegne av en glefsende ulveflokk i form av organisasjoner av typen SIAN og NMR, organisasjoner som gjøder og inspirerer til terror – enten åpenlyst eller via obskure nettfora.

Om aldri så velment er det ikke handlings-planer, men
handling mot rasisme som trengs.

I terrorens kjølvann kommer krav om handlingsplaner mot rasisme. Om aldri så velment er det ikke handlingsplaner, men handling mot rasisme som trengs. Verktøyet ligger for hånden, og har gjort det helt siden Norge ratifiserte FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (RDK) i 1970.

Forbudskrav

Tross gjentatte reprimander fra FNs rasediskrimineringskomité CERD har norske lovgivere avvist å gjennomføre konvensjonens krystallklare krav om å forby rasistiske organisasjoner og rasistisk propaganda samt finansiering av denne kriminelle virksomheten (konvensjonens artikkel 4 a, b og c). Isteden har den norske regjering, blant annet gjennom støtte til Human Rights Service, åpent trosset konvensjonens forbud mot «at offentlige myndigheter eller offentlige institusjoner, landsomfattende eller lokale, fremmer eller tilskynder rasediskriminering».

PSTs feilaktige trusselvurderinger, politiets sendrektighet og statsråders islamfiendtlighet er problemer som må bekjempes, men det åpenbare strakstiltaket er at Stortinget sørger for å implementere RDK i sin helhet, og artikkel 4 i særdeleshet.

Sett en stopper for «lovlig» rasistisk organisering, propaganda og finansiering nå!

Abonnement kr 195/kvartal