Hagens klimaproblem

Carl I. Hagen tror ikke på menneskeskapte klimaendringer, og vil ikke stole på forskere som ser lengre enn 10 år fram i tid. Over to sider i VG forklarer Hagen at klima-endringene er noe i nærheten av et sosialistisk komplott.

Ny Tid

Carl I. Hagen klarer ikke å ta inn over seg at klimaendringene er en realitet. Klimaendringene kan best beskrives som et globalt eksperiment uten angrefrist. Hvis klimaet først løper løpsk er skaden uopprettelig. Klimaendringer rammer folk i dag, men de mest alvorlige konsekvensene vil våre barn og barnebarn måtte bære. Vår generasjon har et stort ansvar for å gi våre etterkommere minst like gode muligheter til å skape seg et godt liv som det vi har arvet. Å etterlate seg et klima i kaos, er ingen god arv.

Klimaendringene er så utfordrende at Carl I. Hagen nekter å tro at de er ekte. I stedet prøver han å framstille verdens klimaforskere som en sosialistisk konspirasjon. Hagens argumenter faller på egen urimelighet, men de avslører også et viktig verdivalg i norsk og internasjonal politikk. Klimatrusselen er et av de spørsmål som vil definere politiske skillelinjer i framtida. Skillet vil gå mellom Hagen og hans like som tar sjansen på å stikke hodet i sanden og håpe at vitenskapen tar feil, og vi som mener vi ikke har lov til å gamble med livsgrunnlaget til våre etterkommere.

Utspillet til Hagen er ikke tilfeldig. I februar vil klimaavtalen fra Kyoto tre i kraft, og i det siste halvåret har nye vitenskapelige rapporter understreket alvoret i klimaendringene.

Klimaendringene skjer nå, og de påvirker folk, var budskapet fra professor Robert Corell, da han la fram arbeidet med The Arctic Climate Assessment Report i november. Rapporten viser at klimaendringene i Arktis skjer mye raskere enn hva vi har trodd tidligere. Skulle hele Grønlandsisen smelte betyr det at havnivået vil øke med 7 meter. Det tar lang tid å smelte så mye is, fra 400-1000 år sier forskerne. Kanskje vil vår generasjon oppleve at havet stiger med én meter. Det innebærer at millioner av mennesker mister sine hjem, og at mange av verdens største byer ligger i faresonen.

Drivisen på Nordpolen smelter også. I løpet av 50 år kan Nordpolen være isfri om sommeren. Det gjør at isbjørnen mister sin mulighet til å jakte på sel, og klarer vi ikke å stanse klimaendringene vil isbjørnen forsvinne fra jordas overflate.

Det er denne forskningen Carl I. Hagen ikke tror på. Det er fordi han ikke liker tanken på at verden skal ta klimatrusselen på alvor. Det handler om at vi hver gang vi fatter en politisk beslutning må stille spørsmålet: Vil dette øke eller redusere utslippene av klimagasser? Carl I. Hagen vil ikke stille det spørsmålet fordi svarene ikke passer med Fremskrittspartiets politikk. Svaret på klimautfordringene er ikke billigere sprit, bensin, flesk og fire felts motorveier over hele landet.

Problemet til Carl I. Hagen er at klimaendringene er reelle. Det vil alltid være noen vitenskapelig uenigheter, men disse rettferdiggjør ikke Hagens verdivalg. Er det tvil bør også Frp og Hagen la tvilen komme naturen og våre etterkommere til gode.

Heidi Sørensen er Stortingsrepresentant for SV.

(heidi sørensen) Dokument1

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.