Bestill sommerutgaven her

«Hæren som en permanent institusjon er forbudt»

FRED / Med mulig ytterligere krigseskalering og tidens mentalitet for militæropprustning, er det viktig å kjenne til alternativ fredspolitikk. Costa Rica er her et forbilde, et land som bruker sine ressurser på utdanning, helse og miljø – fremfor på våpen

Costa Rica er fredsbevegelsens yndlingseksempel på et land som bruker sine ressurser til å møte folks  behov og interesser i stedet for å bygge militær styrke. Landet har rett og slett lagt ned sitt militærvesen, og er ett av svært få land som med rette kan kalle seg en fredsnasjon.

Positive rollemodeller og eksempler på god praksis er svært viktige inspirasjonskilder, ikke minst i dag når så mange beslutninger går i mot fredsbevegelsens håp om en verden basert på fredskulturens premisser.

Anti-militaristisk holdning

Dokumentarfilmen A Bold Peace (En modig fred, 2016) av Matthew Eddy og Michael Dreiling  er derfor svært nyttig. Filmen viser Costa Ricas vei til demilitarisering, landets kamp mot USAs innblanding i området, kamp mot multilaterale selskaper og mot økende ulikhet.

President José Figureres konverterte militæret til sivilt bruk.

Filmen viser hvordan folket i Costa Rica gjennom ulike prøvelser har styrket sin anti-militaristiske holdning og hvor stolte de er over å være et land som bruker sine ressurser på utdanning, helse og miljø – fremfor på våpen. Folk i Costa Rica gir uttrykk for at de er glade over å ha klart å holde borte frykten for at de, et bitte lite land, skulle bli slukt av noen større. Men hvem ønsker vel å angripe et vennligsinnet land uten militære styrker, og som ikke vil slåss med noen? Et land som tror mer på internasjonal lov enn militær makt, slik de også fikk bevist da Nicaragua invaderte og . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Avatar photo
Ingeborg Breines
Breines er rådgiver, tidligere president i International PEACE Bureau og tidligere UNESCO-direktør.

Relaterte artikler