Guds rottweiler


Det kom ikke som noen overraskelse at Vatikanets kardinaler pekte på Joseph Ratzinger som den katolske kirkes nye Pave. Benedikt XVI, som han nå kaller seg, har en svært høy stjerne i den katolske kirke, og var kanskje Johannes Paul IIs nærmeste medarbeider og støttespiller. Det er all grunn til å tro at Ratzinger har […]

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2005-04-20

Det kom ikke som noen overraskelse at Vatikanets kardinaler pekte på Joseph Ratzinger som den katolske kirkes nye Pave. Benedikt XVI, som han nå kaller seg, har en svært høy stjerne i den katolske kirke, og var kanskje Johannes Paul IIs nærmeste medarbeider og støttespiller. Det er all grunn til å tro at Ratzinger har øvd betydelig innflytelse over den nå avdøde pavens linje, og at mange av pavens dekreter er ført i pennen av Ratzinger. Slik har han vært arkitekten bak Vatikanets konservative linje i et kvart århundre.

Som leder av Troskommisjonen – tidligere kjent som Den hellige inkvisisjon – var storinkvisitor Ratzinger den katolske kirkes fremste vokter av “den rette tro”. Den jobben utførte han med stor nidkjærhet – noe ikke minst de latinamerikanske frigjøringsteologene fikk føle. På denne måten bidro Ratzinger i stor grad til at den katolske kirke svek dem kirken skulle være der for – kirkens egen globale menighet, og da aller mest de svakeste, mest utsatte og undertrykkede. Ratzinger – eller Benedikt XVI, som vi nå får kalle ham – er representant for de styggeste sidene av den katolske kirke. Som nær alliert av Johannes Paul II er det også påfallende at der paven ga sin støtte til frihetskreftene i Polen og andre østeuropeiske land, bidro Ratzinger til å konfrontere frihetskreftene i USAs bakgård. I Latin-Amerika var kamp for frihet og rettferdighet uvelkommen politikk – i Øst var det Guds vilje som ble satt ut i livet. Det regimet av dobbeltmoral som de to etablerte, lukter av en politisert katolsk kirke som velger den sterke framfor den svake, tyranner framfor undertrykkere.

Som ultrakonservativ teolog har pave Benedikt XVI tatt opp kampen mot kvinners rettigheter, og mot abort, prevensjon og homofili. Også på dette feltet markerer den nye paven seg – i likhet med hele toppskiktet i den katolske kirke – som middelaldersk frihetsbekjempende. Den katolske kirkes motstand mot prevensjonsmidler utgjør en enorm trussel mot liv og helse til millioner av mennesker i den fattige delen av verden, og hindrer utvikling i mange land. Muligheten for familieplanlegging er helt avgjørende særlig dersom kvinner i den 3. verden skal kunne fungere i yrkeslivet og bidra til økonomisk framgang for både seg selv, sine familier og sine land. Men kvinnelig yrkesdeltakelse står vel heller ikke høyest på den katolske kirkes dagsorden. Og når kirken, med pave Benedikt XVI i spissen, både sier et …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement kr 195/kvartal

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)