Guds rottweiler


Det kom ikke som noen overraskelse at Vatikanets kardinaler pekte på Joseph Ratzinger som den katolske kirkes nye Pave. Benedikt XVI, som han nå kaller seg, har en svært høy stjerne i den katolske kirke, og var kanskje Johannes Paul IIs nærmeste medarbeider og støttespiller. Det er all grunn til å tro at Ratzinger har […]

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2005-04-20

Det kom ikke som noen overraskelse at Vatikanets kardinaler pekte på Joseph Ratzinger som den katolske kirkes nye Pave. Benedikt XVI, som han nå kaller seg, har en svært høy stjerne i den katolske kirke, og var kanskje Johannes Paul IIs nærmeste medarbeider og støttespiller. Det er all grunn til å tro at Ratzinger har øvd betydelig innflytelse over den nå avdøde pavens linje, og at mange av pavens dekreter er ført i pennen av Ratzinger. Slik har han vært arkitekten bak Vatikanets konservative linje i et kvart århundre.

Som leder av Troskommisjonen – tidligere kjent som Den hellige inkvisisjon – var storinkvisitor Ratzinger den katolske kirkes fremste vokter av “den rette tro”. Den jobben utførte han med stor nidkjærhet – noe ikke minst de latinamerikanske frigjøringsteologene fikk føle. På denne måten bidro Ratzinger i stor grad til at den katolske kirke svek dem kirken skulle være der for – kirkens egen globale menighet, og da aller mest de svakeste, …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal