Gud, Darwin, skolen og SV

I Ny Tid 2. juli skriver Grete Gaulin om krig mellom Gud og Darwin i USA. Hvordan er det mulig at kreasjonister kan få gjennomslagskraft i et moderne samfunn? En ting er, som Gaulin skriver, at de gjerne vil ha kontroll over rettsvesen og høyesterett fordi de mener det er der de viktigste avgjørelsene blir […]

Ny Tid

I Ny Tid 2. juli skriver Grete Gaulin om krig mellom Gud og Darwin i USA. Hvordan er det mulig at kreasjonister kan få gjennomslagskraft i et moderne samfunn? En ting er, som Gaulin skriver, at de gjerne vil ha kontroll over rettsvesen og høyesterett fordi de mener det er der de viktigste avgjørelsene blir tatt. Det er det mange grupperinger med bakstreversk politisk agenda som gjerne vil, men de får det ikke til, uansett utdannelse og manerer. Når nazister benekter konsentrasjonsleirene, ler de fleste av dette sludderet, fordi de vet bedre; men hvorfor får kreasjonistene det til? Hvorfor faller ikke argumentene på stengrunn, der de hører hjemme?

Det er nok fordi svært mange ikke forstår at kreasjonistenes utgytelser er sludder; de vet ikke bedre. Manglende forståelse for naturfaglige sammenhenger er utbredt, i USA, som i Norge. Hvorfor det da? Av alle umulige steder på denne jord er et delvis svar beklageligvis å finne på venstresiden. Midt iblant oss.

I Norge, som i USA, har vi i siste del av forrige årtusen hatt en oppblomstring av relativisme i enkelte intellektuelle miljøer, blant annet i det sosialpedagogiske miljøet på Universitetet i Oslo. I en periode på 1970-tallet var realfag og psykometri skyteskive nummer en. Dette ble unektelig drevet frem av venstresiden; realfaglige metoder, positivisme og målinger ble på mystisk vis assosiert med kapitalisme og forkastet. Dette miljøet har i stor grad satt premissene for lærerutdanning, men dette har Atle Måseide skrevet mer om i vårens skoledebatt. Mange av dagens lærere er utdannet nettopp på denne tiden, med, ifølge TIMSS-undersøkelsen, forsvinnende kunnskaper innen realfag samt formidling av dette. Som en følge er befolkningens motstandsdyktighet mot tøysete ideer svært svekket.

Så, hva gjør venstresiden etter å ha medvirket til å rasere det generelle realfaglige kunnskapsnivået? Jo da, hver gang noen drister seg til å påpeke at grunnskolens realfagsundervisning ikke virker, skrikes det opp om «Høyres puggeskole» (som om motstykket til manglende forståelse er pugg). Eller at undersøkelsen som påviser det (det være seg Norsk Matematikkråd, PISA, TIMSS, eller nasjonale prøver) bare måler det som kan måles, og altså underforstått er positivistisk og dermed sikkert kapitalistisk, men at norske elever lærer så mye annet fint som ikke kan måles (og som derfor formodentlig er både anti-kapitalistisk og sosialistisk). Når noen foreslår at man kan ta opp realfaglige emner i barnehagen på lik linje med musikk, tegning, dans og drama, uttales det fra svært høyt hold i SV: «Nei, huff», eller «det er så mye annet å lære». Som om læring av realfag er kjedelig, unyttig og et høyreavvik.

Ingen av SVs skolepolitikere står frem som radikale og sier klart og tydelig at «situasjonen er helt uholdbar, det er delvis vår skyld og vi skal gjøre vårt beste for å ordne opp i det. Vi begynner nå, ikke i morgen.» Kunnskapspolitisk har SV havnet i en reaksjonær grøft, og partiet SV aspirerer til å bestyre Utdanningsdepartementet etter valget. Kreasjonismen kommer nok hit også, i en eller annen form. Gud hjelpe oss.

Simen Gaure, Gruppe for vitenskapelig databehandling, USIT, Universitetet i Oslo.

Kommentarer
DEL