Grønnere pengebinge?

Det vil være både lønnsomt og miljøvennlig å investere oljefondet i alternativ energi, mener Attac.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 19.10.2007
[rikdom] Debattene om klima og Burma-investeringene har på ny satt oljefondets etiske retningslinjer på dagsorden. Nå vil finansminister Kristin Halvorsen gjenvinne initiativet og inviterer 16. og 17. januar til «Kick off»-konferanse på Oslo Plaza for å evaluere de etiske retningslinjene. Attac er mindre tålmodige og tjuvstarter debatten med storstilt oljekonferanse på Håndverkeren 12. og 13. oktober.

– Den norske oljerikdommen kommer fra en virksomhet som bidrar sterkt til klimaendringene. Når vi knytter oljefondet til framtidige pensjoner, kan vi bidra til en utbytting av natur og arbeidere i andre land for å få avkastning, sier Helene Bank, styremedlem i Attac. Samtidig mener hun at oljefondet er et verktøy som kan brukes positivt.

– Der vi kan ha størst effekt er gjennom at spesielt de store selskapene er redde for å få et dårlig omdømme. Fondsforvalterne må si høylydt i fra for å presse de mest miljø- og arbeider-fiendtlige selskapene i riktig retning.

Bank mener også at fondet bør investeres i klimavennlig energi og teknologi, en investering som dessuten vil være svært lønnsomt på lang sikt.

– Men det trengs større ressurser til å holde oversikt over hvordan alle de ca 3500 selskapene fondet er investert i, oppfører seg, sier hun.

Joakim Hammerlin er moralfilosof, og har skrevet en rapport om hvordan Norges Bank forvalter fondet. Han mener Norges Bank må tenke mer på klima.

– De bør fremme flere aksjonærforslag, støtte opp om the Carbon Disclousure Project og legge sterkere press på enkeltselskaper for at de skal bedre sin klimaprofil. Dessuten bør Norges Bank åpne for nedsalg i selskaper som motarbeider en økologisk bærekraftig utvikling og åpne for temabaserte investeringer eller et eget miljøfond, mener Hammerlin.

SV var aktive i kampen for å få på plass etiske retningslinjer, og både Bank og Hammerlin mener at SV derfor har et særskilt ansvar for at den vedtatte målsetningen om at fondet skal bidra til en bærekraftig utvikling faktisk gjennomføres i praksis.

Fakta: Oljefondet

– Heter offisielt Statens Pensjonsfond – Utland.

– Verdien er nå mer enn 2.000 milliarder kroner.

– Finansdepartementet planlegger å legge fram sin evaluering våren 2009.

Kommentarer