Grønne vil velte de blå

Til tross for at 60 prosent av Venstres valgløfter er brutt ved å støtte et Frp-byråd, vil partiet fortsatt ha Frp ved makten. De Grønne lover på sin side at Frp skal fjernes fra rådhusene. – En garanti, sier partiets talskvinne til Ny Tid.

Carima Tirillsdottir Heinesen
Journalist i Ny Tid (migrasjon, konflikt).

(NB! Justeringer tilført 11.09.11, se nedenfor, red. anm.)

Endring. Dermed øker spenningen og alvoret foran valgdagen 12. september.

En InFact-måling en drøy uke før valget viser at Arbeiderpartiet, SV og Rødt ligger an til 29 mandater i Oslo-bystyret, like mange som Høyre, Frp, KrF og Venstre. Målingen plasserer Miljøpartiet De Grønne på vippen med ett mandat. I Trondheim har partiet de siste årene allerede hatt to kandidater inne i bystyret.

Dermed kan det bli De Grønne som avgjør om Frp får mer makt i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

For Venstre på sin side ønsker ikke å avbryte maktsamarbeidet med Fremskrittspartiet, som har sittet ved makten i Oslo de siste årene. 14 år er gått siden Rune Gerhardsen-byrådet gikk av i 1997.

Venstre har ikke gått inn i byrådet, men har (siden 2003) støttet et byråd bestående av Frp og Høyre. Og det sier Unge Venstres leder, Sveinung Rotevatn, at de ubetinget vil fortsette med også etter årets valg. (NB! Rotevatn presiserer at støtten ikke er ubetinget, men under betingelse av at byrådet «fører Venstre-politikk», red. anm.)

Dette til tross for at 60 prosent av valgløftene fra 2007 skal ha blitt brutt. (Rotevatn påpeker at Venstre «har fått større gjennomslag enn noen andre partier i bystyret, inkludert byrådspartiene, og derfor ønsker vi å fortsette det borgerlige samarbeidet«.)


– Betyr dette at en stemme til Venstre er en stemme for Frp i byråd, Rotevatn?

– En stemme til Venstre er absolutt en stemme til Venstre. Vi er et tydelig sentrumsparti, som jobber med ulike partikoalisjoner i ulike kommuner, sier Rotevatn. Vi danner samarbeid der vi kan få best gjennomslag for sakene våre, i første omgang når det kommer til skole og miljøpolitikk. I Oslo har det borgerlige samarbeidet sikret oss 40 prosent av valgløftene våre. Så det er en grunn til at vi fortsetter det samarbeidet vi gjør, sier Rotevatn til Ny Tid.

I august lovet byrådskandidat og nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, å blokkere for et eventuelt ordførerverv til Frps ordførerkandidat, Carl Ivar Hagen, ved en borgerlig valgseier. En Hagen-seier ser nå ikke realistisk ut. Rotevatn påpeker at Venstre ikke ønsker å sitte med Frp i selve byrådet, men går til valg på fortsatt borgerlig flertall i bystyret, slik at Frp eventuelt kan fortsette å inneha makten i Rådhuset istedenfor SV:

– Vi ønsker ikke å slippe til Ap, Rødt og SV, men beholde det samarbeidet som eksisterer, og vi går til valg på fortsatt borgerlig styre. Dersom Venstre skulle komme i en maktposisjon, ville det mest naturlige for oss være å samarbeide med KrF og Høyre, sier Rotevatn.

Anti-Frp-garanti

Nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne, Hanna Marcussen, utelukker på sin side at Frp vil kunne fortsette å ha samferdselsbyråden og andre maktposisjoner dersom MDG kommer på vippen og får bestemme:

– Frp er vår ideologiske motpol. Jeg kjenner ikke til et eneste eksempel fra andre europeiske land hvor grønne partier har samarbeidet med høyrepopulistiske partier, til det er den politiske avstanden for stor. Et byrådsamarbeid vil være umulig, sier Marcussen til Ny Tid.

– Så dere kan garantere at dere ikke vil gjøre som Venstre, altså at dere ikke vil holde dere utenfor byrådet, men likevel støtte et Høyre-Frp-byråd fra bystyresalen?

– Ja, det er en garanti mot Frp-makt vi kan gi. Om vi får bestemme, får ikke Frp byrådsposisjon eller annen innflytelse. Et alternativ som innebærer Frp er ikke et alternativ til oss, skriver Marcussen til Ny Tid.

Det er tidligere blitt sådd tvil om hvorvidt Frp kan fortsette ved makten med De Grønne på vippen, siden partiet har gjort det klart at det kan støtte borgerlig makt i kommunestyrene. Marcussen forklarer det slik:

– Skulle det bli snakk om et samarbeid med borgerlig side uten at Frp er med, stiller saken seg annerledes. I Bergen ser det ikke ut til å være noe annet alternativ enn et Høyre-dominert byråd, i dag består det av H, Frp og KrF. Det kan gå mot et skifte til H, Krf og V i stedet. På enkelte målinger vil denne konstellasjonen også trenge støtte fra oss for å kunne holde Frp ute. Dette er i så fall noe lokallaget vårt i Bergen vil ta stilling til etter at de kjenner valgresultatet, sier Marcussen.

Over blokkene

Dersom valgresultatene blir som målingen tilsier, ligger Oslo an til å kunne få sitt første ikke-borgerlige flertall ved et valg siden 1991, som var det siste valget da venstresiden vant rent flertall i Oslo bystyre. Også i Tromsø ligger partiet an til å kunne avgjøre plassene i bystyret.

– I Tromsø er situasjonen delvis sammenlignbar med Oslo, også der vil et samarbeid med Frp være uaktuelt. Utover det vil lokallaget vurdere støtte til eventuelle andre konstellasjoner etter forhandlinger, eller ved å samarbeide fra sak til sak, forteller Marcussen.

De Grønne lanserer forslaget om et «grønt byråd», som de «inviterer SV, Venstre og KRF med på. Men partiet understreker at det er åpent for alle alternativer – også med Rødt, Ap og Høyre i kabalen – så lenge de ikke får Frp med på kjøpet,» som talsperson Harald A. Nissen sier på sine nettsider.

– Det er viktig for oss å påpeke at politikk handler om mer enn to blokker, det finnes flere alternativer i et flerpartisystem, og vi skal være forsiktige med å drive blokkpolitikk. Vi baserer politikken vår på grunnverdier om økologisk bærekraft, sosial rettferdighet, lokaldemokrati, ikkevold, individuell frihet og kulturelt mangfold. Mange av utfordringene vi er opptatt av å finne løsninger på, er blokkoverskridende, sier Marcussen.

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 09.09.2011. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL