Grønn bløff

Myndighetenes kvoteregulering av CO2-utslipp har ingen effekt.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[19. mai 2006] Statens Forurensingstilsyn presenterte glad-nyheten på sine hjemmesider for en måned siden: «Kvotepliktige bedrifter slapp ut fire prosent mindre CO2 i 2005». Systemet med kvoter trådte i kraft 1. januar 2005 og skulle tvinge norske bedrifter til å redusere sine utslipp av klimagasser. Bedriftene fikk tildelt kvoter på 95 prosent av det de slapp ut året før, og meningen var selvsagt at CO2-utslippene skulle reduseres med fem prosent. Bedrifter som ikke klarte dette, skulle bøtelegges med en pris på 40 euro per tonn. Daværende miljøvernminister Knut Arild Hareide jublet over foregangslandet Norge. Nåværende miljøvernminister Helen Bjørnøy vil at Norge fra neste år også skal omfattes av EUs kvotedirektiv. I tråd med målene fra Kyoto-avtalen skal utslipp av farlige klimagasser reduseres til et minimum.

Men de foreløpige erfaringene fra kvotesystemene er verken grønne eller skjønne. Ser man nærmere på tallene fra Statens Forurensingstilsyn (SFT), finner man at det kun er tekniske formaliteter som skjuler seg bak de såkalt reduserte utslippene fra i fjor. Det som ser så fint ut på papiret, er i virkeligheten et uendret utslipp fra de fleste bedrifter. Selv om bedriftene slipper ut mer enn sin tildelte kvote på 95 prosent, er det ingen av dem som har måttet betale noen bot på de påtenkte 40 euro per tonn. Isteden har bedriftene begitt seg ut på det svarte grønne markedet. Fredag for en uke siden kunne de kjøpe overflødige kvoter på det europeiske markedet til bare ni euro per tonn. Kvotereguleringen har slik ikke ført til mindre utslipp, men et nytt og lukrativt marked.

Det er fint at regjeringen ønsker å kontrollere miljøfiendtlig virksomhet i eget land. Men det er bortkastet tid og penger å organisere et system som ikke fungerer. Kvotereguleringen har så langt vist seg fullstendig meningsløs og helt uten effekt. Det er ikke grønt, men blåøyd.

---
DEL

Legg igjen et svar