Bestill sommerutgaven her

Grønn systemendring og sirkulær økonomi

ESSAY: For å kunne ivareta vårt livsgrunnlag bør vi bevege oss bort fra et system som vedvarende krever at vi må bli mer effektive, produktive og nyttemaksimerende.

Den 25. juni 2020 ble et opprop med 75 underskrivere publisert i en rekke norske aviser. Budskapet var at vi må utvikle et økonomisk system «som kan gi oss et godt liv uten å øke forbruket av energi og materielle ressurser», og at arbeidet med en slik systemendring må starte umiddelbart. Oppropet utløste debatt, med innspill fra både kritikere og forsvarere av dagens orden.

De som avviste kravet om systemendring, vektla verdien av det etablerte systemet – en liberal orden preget av maktfordeling mellom stat, økonomi og sivilsamfunn, med stor evne til å sikre velstand og velferd for stadig flere. Systemets forsvarere etterlyste derfor en tydeligere angivelse av hva som skal endres, og hvordan endringene skal iverksettes.

Når oppropets underskrivere svarte på denne utfordringen, ble det tydelig at ordet systemendring ikke har noe ensartet begrepsinnhold. Derfor er det vesentlig å ta seg tid til en refleksjon over hvordan vi forstår det systemet som er under kritikk, samt hva vil det si å endre et system.
. . .

Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Svein Hammer
Hammer er dr.polit. i sosiologi og fast anmelder i Ny Tid.

Relaterte artikler