Grønland på USAs fang

Grønland har latt seg forføre av USA

Ny Tid

I skyggen av Irak, Afghanistan og et EU som sliter med å overbevise folket om folkets beste, drives det en langsiktig planlegging i Washington. De bygger sitt nye forsvar og smører de de vil ha som venner.

Mens vi daglig får rapporter om bomber i Bagdad og Bin Laden-jakt i Afghanistan, jobbes det i den amerikanske administrasjon med å få på plass alle brikker slik at deres gamle stjernekrigsplan kan gjennomføres.

Grønland ble tidlig et symbol på et land som var blitt ofret i det store spillet. Danmark overlot nærmest grønlandsk territorium til fri benyttelse for det amerikanske militærapparatet. Dette skjedde i årene etter andre verdenskrig. Under Hitlers jernneve mistet danskene muligheten til å styre over sine nordatlantiske besittelser. Både Færøyene og Grønland lå under de alliertes kommando.

Et resultat av krigen var at danskene ikke hadde makt til å nekte amerikanerne tilgang på grønlandsk territorium. Gjennom opprettelsen av NATO og opprustningen under den kalde krigen ble Grønland en svært viktig brikke i forsvaret av USA. Med en radarbase i Thule i Nord-Grønland kunne amerikanerne bli varslet tidlig hvis Kreml valgte å skyte raketter mot USA. Dessuten hadde USA en rekke andre baser og teststasjoner som de brukte på Grønland.

Det grønlandske folk ble aldri spurt om de ville ha amerikanerne der eller for den saks skyld andre militære styrker. Det var noe som danskene avgjorde i sine forhandlinger med amerikanerne og de andre Nato-landene.

I dag er situasjonen litt annerledes, og danskene har skjønt at det ikke er så lurt å ta avgjørelsene over hodet på det grønlandske folk. At befolkningen på Grønland for en stor del består av inuitter gjør det enda vanskeligere å overkjøre dem i en tid der det er mye fokus på hvordan sentralmakten behandler urbefolkningene.

Derfor har danskene jobbet lenge med å finne en løsning der en offisielt kan hevde at en tar Grønland med på råd, når USA ber om å kunne fortsette og utvide sin aktivitet på Grønland.

Grønland har hittil ikke fått lov til å henvende seg direkte til den amerikanske ledelsen. Alt skulle via København og det skulle være danske embetsfolk eller danske ministere som hadde kontakten med amerikanerne. For slik ville Washington ha det, sa danskene. Men det var før tidligere utenriksminister Colin Powell besøkte Grønland.

Nå får den grønlandske regjeringen møte amerikanerne når de vil. Eneste kravet er at det skal være representanter for den danske regjeringen som leder delegasjonene og deltar på møtene.

I forrige uke var en stor grønlandsk delegasjon i Washington – sammen med et koppel av danske embetsfolk. Dette var både politikere, næringslivsfolk og kulturpersonligheter.

Det blir nå snakket om ånden fra Igaliku – den vesle bygda på Grønland der Colin Powell møtte sin grønlandske kollega sammen med den danske utenriksministeren. I Igaliku ble grunnlaget for en ny epoke i samarbeidet mellom Grønland, Danmark og USA lagt. Politikerne snakker høyt og tydelige om den nye ånden over samarbeidet. Selv den grønlandske statsråden for utenrikspolitikken, Josef Motzfeldt, er positiv til den nye kontakten med USA. Motzfeldt leder SVs søsterparti på Grønland, Inuit Ataqatigiit.

Med forhandlingene i Washington i forrige uke satte Grønland seg enda bedre til rette i USAs fang. Amerikanerne får lov til å gjøre omtrent det de vil på Thule-basen, mot at de forteller den grønlandske regjeringen hva som foregår. Og Grønland blir også lovet tettere samarbeide med USA både på næringslivssiden og på det kulturelle området.

Det var en svært fornøyd grønlandsk delegasjon som kom tilbake til Nuuk i forrige uke med fine ord i bagasjen.

Men det gjenstår å se hva Grønland egentlig får ut av at de lar USA fortsette i Thule. Når den danske delegasjonslederen hevder at både USA, Danmark og Grønland vinner på avtalen, da bør varselsklokkene ringe.

For mens USA sitter med en avtale om å drive videre i Thule, så har Grønland ikke fått noe håndgripelig ut av avtalen så langt – bortsett fra de fine ordene og en tur til Washington.

Kommentarer
DEL