«Gravejournalistikken er truet»


OSSEs representant for pressefrihet og FNs spesialrapportør for ytringsfrihet, er bekymret for den økende overvåkningstrusselen mot journalister.

På et åpent seminar i Oslo om overvåkning og ytringsfrihet, arrangert av blant annet Norsk PEN, innrømmet Dunja Mijatovic at slike strategier ikke er nok for å løse problemet. «Jeg har fått nok av gode dokumenter og papirer som redder regjeringenes ansikter,» fortalte Mijatovic til forsamlingen. I etterkant av møtet utdyper hun standpunktene sine overfor Ny Tid: «Truslene mot pressefriheten har definitivt økt de siste årene, spesielt i etterkant av terrorangrepene i fjor,» sier Mijatovic. «Angrepene ser ut til å ha skapt et momentum for politikere i Vesten til å utvide sine fullmakter. Vi ser at land vedtar lover som åpner for vidtrekkende innsamlinger av store mengder metadata, som kan avsløre journalistiske kilder.»
Metadata inneholder informasjon om hvem som snakker med hvem på nett eller mobil, når de snakker sammen og hvor de befinner seg. Denne informasjonen er ofte nok til å gjette seg frem til innholdet i en samtale også.

Rolfsen-saken merkes internasjonalt. «Problemet med masseovervåkning, enten det er på ulovlig vis eller på basis av nye og mer invaderende lovhjemler, er hvordan man kan sikre konfidensialitet for kildene,» fortsetter Mijatovic. «Dette gjør det spesielt vanskelig å avsløre saker av offentlig interesse innen nasjonal sikkerhet, politi og etterretning, hvor informasjonen er sensitiv, men ikke nødvendigvis hemmeligstemplet. Byråkrater og andre varslere avstår fra å dele informasjon med journalister på grunn av risikoen for at digitale spor kan bli liggende igjen. Og journalister er b …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

tori.aarseth@gmail.com
Aarseth er statsviter, og fast journalist i Ny Tid.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte