Gratulerer, fru statsråd

Kristin Halvorsen har løst problemene rundt sitt første statsbudsjett på en smart måte.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 06.10.2006
[6. oktober 2006] Det har aldri blitt lagt fram et dyrere statsbudsjett enn det som legges fram i dag. Titalls milliarder mer enn før fordeles med rødgrønn presisjon på en måte som skal sikre regjeringens omdømme som rettferdig fordeler av samfunnets goder. Det er hardt tiltrengt, etter en periode der regjeringspartiene har slitt med troverdigheten, både i forhold til sine kjernesaker og sin egen regjeringsplattform. Statsbudsjettet har lenge vært varslet som selve beviset på en ny kurs. Dette er

finansminister og partileder Kristin Halvorsens store svenneprøve.

Trond Giske kom best ut av lekkasjene på forhånd. Ikke fordi han har flyttet flest kroner, men fordi han med kløkt har latt stadige drypp av prisverdige småsaker lekke til mediene den siste tida. Men vi vil gjerne rippe opp i glansbildet som ble presentert i avisene onsdag, av at Giske «gir fra seg makt». Det gjør han ved å overføre potten for mindre aviser og tidsskrifter, altså medier som Ny Tid, Morgenbladet og Dag og Tid, fra statsbudsjettet til Kulturrådet. Dette ser vi som en ren ansvarsfraskrivelse for publikasjoner som lenge har etterlyst bedre og mer forutsigbare støtteordninger. Vi frykter en skjebne ute av øye, ute av sinn.

Øystein Djupedals nå påbegynte prosess for å innfri løftet om gratis skolebøker er en viktigere symbolsak for regjeringen, og de 373 millionene som settes av til dette, vil merkes godt ute hos velgerne og direkte komme dem til gode. Og finansministeren har selv fått gjennom den aller viktigste symbolsaken i budsjettet: Hun står på løftet om full barnehagedekning til neste år og får de nødvendige milliardene til å innfri løftet. Dette er et viktig og virkelig løft for norsk velferdspolitikk.

Når skattene settes opp til 2004-nivå og de rikeste straffes mest, vil skillet mellom høyre- og venstresida i norsk politikk komme til sin rett. Men den viktigste og mest kontroversielle innsparingen i statsbudsjettet, må vi vente til 1. november med å se konsekvensene av.

Da skal utvalget med regjeringen og arbeidslivsorganisasjonene komme med sin løsning på hvordan man skal spare 2,5 milliarder i sykelønnsordningen. Saken, og håndteringen av den, har gjort regjeringen upopulær i oppsiktsvekkende brede kretser, men utsettelsen av den vil gjøre selve framleggelsen av statsbudsjettet til en langt mer positiv affære enn den ellers ville vært. Her var regjeringen så lur at de kanskje ikke skjønte det selv.

Kommentarer