Gode nyheter: februar


...

Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 2018-02-01

Ny teknologi omdanner CO2

Et høyt nivå av karbondioksid i atmosfæren bidrar til dannelsen av drivhusgasser og økt global oppvarming. Den største kilden til forurensningen kommer fra fossile brensler som kull, olje og avskoging. Ved Universitetet i York har forskere utviklet en teknologi som kombinerer vann fra Nordsjøen med skrapmetall for å fange inn klimagassen. Flere titalls tonn aluminium blir ikke resirkulert årlig og dette materialet ønsket teamet å utnytte, noe de har lyktes med. Alternativt kunne de også brukt jern. Forskerne har brukt sjøvann fra Whitby i North Yorkshire sammen med søppel fra aluminiumsfolie som vi bruker på kjøkkenet og annet vi pakker inn maten vår med, og i tillegg elektrisitet fra solcellepanel, og slik skapt en effektiv reaktor. Klimagassen transporteres fra atmosfæren og til sjøvannet inne i reaktoren. Ved hjelp av elektrisiteten som passerer gjennom reaktoren omdanner aluminiumen oppløst karbondioksid til mineralet dawsonitt. Forskerne har tro på at det skal være mulig å fange mer enn 850 millioner tonn uønsket karbondioksid med den nye teknologien.

Miljøfiendtlige selskaper må betale dyrt i New York

I The Guardian 10. januar i år kom New York Citys borgermester Bill de Blasios miljøengasjement tydelig til uttrykk. De Blasio uttalte til avisen at byrådet undersøker hvordan det kan holde tilbake i underkant av 5 milliarder norske kroner som ligger i det statlige pensjonsfondet og er investeringer i selskaper som driver med fossile brensler. Samtidig vurderes det å saksøke oljeselskaper fordi disse også bidrar til den globale oppvarmingen. De Blasio mener at selskaper hele veien visste at deres arbeid førte til økt forurensing, og at selskapene bevisst har holdt tilbake informasjon og villedet publikum, for å beskytte sine egne interesser. De fem selskapene BP, Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips og Shell tas til retten for sine store bidrag til de negative endringene i klimaet, blant annet har New York opplevd oversvømmelser og erosjon. Det kreves nå at disse store selskapene betaler kostnadene ved å trygge New York for fremtidige konsekvenser av klimaendringene.

Galtung om livets høst

Abonnement halvår kr 450

13. februar kl. 19 gjester professor og fredsforsker Johan Galtung Litteraturhuset i Bergen. …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)