Gode nyheter: april

...
Kaisa Ytterhaug
Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 05.04.2018

Pelsfritt i San Franciscos butikker

Bystyret i San Francisco vedtok 20. mars at det fra 1. januar 2019 blir forbudt å selge ny pels i San Franciscos butikker. Forslaget ble vedtatt etter en stor mobilisering over tid fra dyrevernere og en politiker i byen, Katy Tang. Dette gjør San Francisco til den første store byen i USA med et slikt pelsforbud. West Hollywood og Berkeley har allerede innført samme forbud. Til avisen San Francisco Chronicle har Tang uttalt: «Jeg elsker dyr, og dessverre kan ikke dyr snakke selv. Jeg synes det er fullstendig inhumant å vite at det finnes dem som avler frem dyr bare for å bruke pelsen eller skinnet til moteklær.» Pels er ingen stor business i San Francisco, men utgjør likevel gode inntekter for flere, og butikkene får et ekstra år på seg til å få solgt unna det de allerede har inne. San Francisco er for øvrig oppkalt etter Frans av Assisi, som er dyrenes helgen.

Ulven i Yellowstone får naturen til å blomstre

I USA har man i flere tiår jobbet med å gjeninnføre ville og sjeldne dyrearter i naturen, arbeidet kalles rewilding. Det innebærer å kartlegge hvordan kjøtt-etere utgjør en positiv effekt på hele økosystemet. Forsøk på utsletting og ulovlig jakt på ulv har ført til en ubalanse med for mye hjort og elg som beiter ned skogene. Å få ulven tilbake i Yellowstone National Park har redusert stammen av nettopp hjort og elg og gitt ny grobunn for at trær og busker igjen vokser opp. I tillegg er dette positivt for fugler, bevere og dyr som holder til i dammene, skriver The New York Times. Med ulven som vellykket pionerprosjekt prøver forskere ut også andre utrydningstruede arter for å finne ut hvor og hvordan disse kan inngå i et vellykket samspill med naturen for øvrig.

Kongos gruvearbeidere mot en mer anstendig hverdag?

Kongo har i en årrekke opplevd rovdrift på landets naturressurser, og på arbeiderne i gruvene, men nå kan det gå mot en endring. President Joseph Kabila vil ha større kontroll over de multinasjonale selskapene som henter ut kobolt og kobber fra gruvene i landet. Flere internasjonale selskaper ilegges skatter og avgifter i den nye gruveloven, og selskaper truer på sin side med å slutte å investere i landet. Mer enn 60 prosent av all kobolt som ble brukt i elektriske biler i fjor, kom fra Kongo, ifølge et oppslag i BBC. Også mineraler som brukes i våre mobiltelefoner, kommer opprinnelig fra gruvene i Kongo.

Brev som gir håp og styrke 

Foto: Amnesty International

Amnesty International Norge opplyser på sin hjemmeside om en rekordstor oppslutning om kampanjen Skriv for liv i 2017, med 5,5 million handlinger på verdensbasis: «Fra Norge ble det sendt nærmere 135 000 appellbrev og underskrifter til myndighetene i Egypt, Honduras, Jamaica, Kina, Tsjad og Tyrkia.» Men også kort, brev, Twitter-meldinger, lydopptak, film og e-poster til ofre for menneskerettighetsbrudd og deres familier, for å vise solidaritet og oppmuntring i en svært vanskelig situasjon.

Gratis prøve
Kommentarer