Gode droner


...

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2017-04-11

Institutt for fredsforskning (PRIO) har med månedens nye bok The Good Drone gitt oss en usedvanlig informativ og intelligent betraktning over de nye ubemannede «flyene». Som en del av PRIOs serie «Emerging technologies, ethics and international affairs», tar The Good Drone tak i de samfunnsmessige og mentale endringene som følger ny teknologi.

Dronene er kjent fra Obamas dødslister, der han hver uke signerte henrettelser av antatt farlige mennesker verden rundt. Tusenvis har blitt drept ved hjelp av droner, slik man kunne se i filmen Drone (2014). Disse kyniske henrettelsene skjer uten rettergang, og rakettene treffer ofte også sivile.

Men hva er droner? Ifølge The Good Drone flyr de høyt og lavt, kort og langt, hurtig og sakte. De er store, små eller i mikro- og nano-størrelse. De opptrer alene eller i svermer, er drevet av bensin, batteri, sol- eller vindkraft. Dronene kan være utstyrt med raketter og bomber eller mindre dødelige våpen som gass, gummikuler og laservåpen. Miniatyriseringen gjør dem også anvendelige innen etterretning.

Dronene oppsto som idé på begynnelsen av 1900-tallet. De som har lest forfatteren Ernst Jünger, vil også huske hvordan han beskrev dem i boken Glassbiene (1957). Det militære arbeidet ble igangsatt under Vietnamkrigen, og fulgt opp med kommersiell suksess i Israel, der droner ble benyttet allerede på 1980-tallet. I 2001 påmonterte man dronene raketter, og i dag er industrien i gang for fullt, også i Norge. Forberedelsen til den virkeligheten som nå har kommet med full styrke, burde ha startet for lengst, enten vi snakker om summende små «glassbier» blant oss, fjernkontrollerte fly med stort vingespenn eller små plasthelikoptre man kaster til værs.

Denne arvtakeren til satellittene har eksempelvis via det nye overvåkingssystemet ARGUS faktisk mulighet til å spille inn 6 petabyte med video fra en drone i løpet av en dag – tilsvarende 80 år (!) med opptak av høyoppløselig kvalitet. ARGUS kan ifølge bokens forfattere også finne igjen enkelte objekter, mennesker og kjøretøyer over et område på ti kvadratkilometer. Dronen skal også selv kunne tolke hva den ser, slik at «fiendtlig aktivitet» skal kunne finnes. Her skriver bokens medforfatter Mareile Kaufmann om hva som skjer når dronen blir mer «intelligent», og tolker situasjoner og beslutter når den vil ta menneskeliv. Dens «hyperphysical characteristics» …

Abonnement kr 195/kvartal


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


1 kommentar

  1. “For enhver som har interesse av å gå dypere inn i samtidens militarisering – les boken!”

    Ja. Og for enhver som har interesse av å gå dypere inn i samtidens militarisering rent konkret – kjøp eller bygg egen drone nå, før regelverket for anskaffelse av droner, deler og utstyr, samt bruken av dette for sivile aktører strammes ytterligere inn.

    Det har allerede vært en runde med regulering etter at små droner ble allment tilgjengelige og populære leketøy og arbeidsverktøy for f.eks. fotografer i visse deler av bransjen. Storebror ønsker alltid teknologisk forsprang og/ eller monopol, og ettersom potensialet blir enda mer åpenbart og større, og antallet øker, vil det komme kraftige begrensninger i vanlige sivilisters anledning til å eie eller fly droner; et generelt forbud er ikke usannsynlig. Så kan man si at det vil måtte være sterke begrensninger i bruk av droner uansett politiske motiv – av rent sikkerhetsmessige og luftfartsmessige hensyn. Ok. Men dersom noen av ulike årsaker i et gitt fremtidsscenario, kanskje med god grunn (det er jo f.eks. aldri lov å gjøre revolusjon heller), skulle ønske å ta loven i egne hender og benytte en drone på måter som kan være i strid med et fremtidig regelverk (I’ll drone you back, shithead!), er dette selvfølgelig lettere eller kun mulig for den som allerede har fått i hus utstyret før det ble forbudt å anskaffe det.

    Man merker seg at Storebror heller ikke sover i timen, det er jo bra (livet blir så kjedelig uten kvalifisert motstand):

    https://www.youtube.com/watch?v=b5DEg2qZzkU

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)