Glokalvalgkampen

Sauda var tidligere kjent for streik, kamp og industri. I dag roses Sauda for å være Norges første og beste kommune for rettferdig handel. Slik kan også dine lokalpolitikere ta tak i de større spørsmål i valgkampinnspurten.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17″ ihc_mb_template=”1″ ]

Sauda. Helt nord i Rogaland, helt innerst i Saudafjorden, kommer man etter to hurtigbåttimer fra Stavanger fram til bratte fjellvegger og Sauda kommune.

Den gamle industribyen Sauda har lenge vært knyttet opp mot internasjonal handel, som gjennom sin nesten 100 år gamle metallforedlingsindustri ved Sauda Smelteverk. I dag satses det som få andre steder på rettferdig handel med verden der ute.

– Lokalvalgkampen har absolutt globale dimensjoner, sier ordfører i Sauda, Laura Seltveit (Ap).

Hun sitter og skriver på et innlegg til lokalavisa Ryfylke da Ny Tid ringer. Innlegget handler om lokalpolitikernes ansvar om å tenke utover egen kommune. Målet om å tenke litt større også i innspurten av valgkampen. Seltveit har vært ordfører i kommunen de siste seks årene. Hun var den ansvarlige da Sauda ble Norges første fairtrade-kommune for fem år siden.

I 2006 besluttet nemlig kommunepolitikerne i Sauda at kommunen skulle stå for rettferdig handel, som den første i Norge. I dag er det i alt 29 fairtrade-kommuner i Norge. Sauda regnes som en av de som gjør det best. I tillegg til kommunale innkjøp sørger kommunen også for at næringslivet og forbrukerne bidrar på den rettferdige handel-satsingen. I tillegg arrangeres Norges årlige fairtradekonferanse, Sauda-konferansen. Satsingen på rettferdig handel er også lagt inn i selve styringsdokumentet for kommunen.

Samme år som kommunestyret tok sin beslutning om rettferdig handel, ble kommunen også utnevnt til «Internasjonal kommune» av Fredskorpset og Kommunens Sentralforbund. I begrunnelsen står det blant annet:

«Sauda er en liten bygd innerst i en lang fjord, men det hersker liten tvil om at Sauda befinner seg midt i verden, og at verden er til stede i Sauda. Fra den første Salem-misjonæren reiste til Kongo i 1956, via det brede vennskapssamarbeidet med San Juan del Sur som har utviklet seg gjennom snart 20 år, til dagens markering av at Sauda er Norges første Fairtrade-kommune, går den røde tråden som viser at Saudas innbyggere i høyeste grad er opptatt av verden utenfor den lille bygda».

Menneskeverd

Selvtveit refererer til et av versene i Nordahl Griegs «Til Ungdommen», som har blitt sunget mye etter terroren 22. juli, når hun skal forklare kommunens sterke engasjement for en rettferdig verden. For hun argumenterer for at selv grå kommunevalgkamper kan gjøres vidløftige.

Dette er innledningen til hovedsaken i ukemagasinet Ny Tids utgave 02.-08. september 2011. Les mer i ukas utgave, i salgs i butikker over hele landet. Få tilsendt utgaven gratis ved å abonnere (abo@nytid.no), eller klikk her.

[/ihc-hide-content]
Kommentarer
DEL