Globalsinka P2

Politisk kvarter på NRK P2 forveksler makt med institusjoner. Dette begrensende synet på politikk har stort gjennomslag og bidrar til å opprettholde et stadig mer utdatert verdensbilde.

Ny Tid
[media] Som en vill hest stormer den økonomiske globaliseringen fram. Kan den møtes av en form for politisk globalisering, og i så fall, hvordan? Debatten om overnasjonalitet, kosmopolitikk og globalvenstre har i høst rast i Morgenbladet, Klassekampen og Ny Tid. Dette er noen av de viktigste problemstillingene i vår tid, men mainstream-journalistikken sitter fast i et gammeldags verdensbilde, og kroneksempelet er Politisk kvarter på NRK P2. Jeg har gått gjennom sendingene i uke 41, 42, 43 og 44, og her er denne debatten ignorert.

Gasskraftsaken og spørsmålet om norske soldater i Sør-Afghanistan er to av sakene som fikk mest oppmerksomhet i oktober. Begge brukes på Politisk kvarter som kulisse for maktkampen innad i norsk partipolitikk: krigen i vandrehallen blir mer intens enn krigen i Afghanistan. Hva synes folk som stadig rammes av oversvømmelser i Bangladesh om norsk olje- og energipolitikk? Politisk kvarter burde slås sammen med utenriksmagasinet Verden i dag, som P2 også sender på morgenkvisten. Det fungerer stadig dårligere å dele verden inn i enten innenriks eller utenriks. Strømmene som krysser landegrensene, globale produksjonskjeder og kommunikasjonsmønstre blir stadig viktigere på landegrensenes bekostning.

Mange små redaksjoner har forstått dette, og NorWatch, med kun to journalister, fortjener ros for sin innsats for å holde norsk næringsliv i sør i ørene. 20. oktober kunne Ny Tid fortelle hvordan NorWatch mener at Jens Ulltveit-Moe og selskapet Petroleum Geo Service kutter svinger og bruker sleipe triks i kampen om oljen i den lille øystaten São Tomé. Slik utøver norsk næringsliv politisk makt langt sønnafor Løvebakken, og bidrar til å gjøre afrikanske politikere avmektige.

Spørsmålene om handel, utvikling og WTO har i det siste bidratt til å politisere nord-sør-debatten. Dette burde være snacks for politiske journalister. «Handel er viktigere for oss enn bistand,» uttalte nylig Martin Kansichi, handelsminister i Malawi. Nå begynner vi å se konsekvensene av at det ikke ble en ny WTO-avtale. Den britiske utviklingsorganisasjonen Oxfam viser i en fersk rapport hvordan mektige aktører som EU bruker musklene og skviser de fattige landene i bilaterale forhandlinger. På Politisk kvarter er det stille.

Makt flytter seg fra politikken til økonomien og fra det nasjonale til det globale, konkluderte maktutredningen. Politisk kvarter framstiller det norske politiske systemet som selvtilstrekkelig. Ikke-parlamentariske kilder brukes mest for å stille de partipolitiske opp mot hverandre. Den minst like viktige kampen mellom det politiske og det økonomiske feltet vies mindre oppmerksomhet. Denne journalistikken forveksler politisk makt med politiske institusjoner. Dette begrensende synet på politikk har stort gjennomslag i norsk offentlighet og bidrar til å opprettholde et stadig mer utdatert verdensbilde.

Kommentarer
DEL