Peter Sloterdijk. Foto: Georgio von Arb, from sloterdijk.net

Globaliseringsfaren

...

Truls Lie
Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 13.07.2017

Var Jesus egentlig bare en løsunge som diktet opp sin egen far i himmelen? spør filosofen Peter Sloterdijk i sin nye bok Nach Gott («Etter Gud», se avisen, side 32). Tysklands store fritenker fylte nettopp 70 år og ble viet et dybdeintervju i Der Spiegel. Neste måned kommer også hans bok I Samme båt på norsk.

Sloterdijk mener at vi for lengst har avlivet Jesu far: Vi tror som Nietzsche, at Gud er død. Dvs. at religion, tradisjoner, slekt og ritualer står svekket tilbake – i hva Sloterdijk nå med vår globalisering kaller den nye «hypersivilisasjonens mobilitet».

Avisen Klassekampen har nylig vist at flere enn tidligere er negative til globalisering. Og man kan skjønne at mange oppfatter den som truende, der fremmede banker på døren og ens nasjonale identitet og velferd trues. Det har dessuten vært vanskelig nok å samle folk til én nasjon, så hvorfor skulle man være villig til å inngå i et mangfoldig verdensborgerskap?

I etterordet til den nye norske Sloterdijk-boken I samme båt nevner oversetter Anders Dunker at verden nå i stedet påtvinger folk å holdes samlet gjennom massemedienes selvstressing – «en konstant formidling av fellesproblemer og mulige farer, med terrortrusler som paradeeksempel.»


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer