Globaliseringens tidløshet

Herbjørnsrud har skrevet en svært viktig bok om vår tids viktigste politiske fenomen – men en bok for de få.

Paal Frisvold
Email: Pfrisvold@gmail.com
Publisert: 15.09.2016

Dag Herbjørnsrud:
Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid.
Scandinavian Academic Press

Globalisering er skrekken. I daglig tale brukes ordet mest av næringslivsfolk når de ber om skattefordeler, av venstresiden når den ber om beskyttelse av arbeidsplasser og av høyresiden når den vil stenge grensene. Inntil for få år siden var internasjonale samarbeidsfora i stand til å holde dette «udyret» i tømme. Faktisk ble globaliseringens fordeler utnyttet slik at store deler av verden vokste seg ut av fattigdom, tok vare på hverandre og fikk delta i en sunn konkurranse.

Slik er det ikke lenger. Nå er det kun næringer unntatt skatt som overlever – slik vi ser med vår egen olje- og rederinæring samt GAFA-ene (Google, Apple, Facebook og Amazon) – der overskuddet ikke bidrar til fellesskapet. Kommunikasjonsteknologi og klimaendringer har gjort det umulig for totalitære regimer å stagge folks rop om frihet, med et foreløpig unntak av Kina.

Mangesidig. I etterkrigstiden har det organiserte samfunn skutt fart. Det vil sakte, altfor sakte, vil mange si, slå ring rundt måten vi innkrever skatt og skaper arbeidsplasser på. I tillegg har det vokst frem et enormt spekter av grenseoverskridende samarbeidsfora, som i praksis er blitt arenaer for politikkutvikling med enorme konsekvenser for hvordan vi organiserer samfunnet. Det finnes arenaer for medisiner, gjeld, flysikkerhet, klima – alt mellom himmel og jord. Det store vakuumet er innenfor populisme og høyreekstremisme – dette er strømninger ingen institusjon kan hanskes med. «På nett er det et maktvakuum, der de mest intenst overbeviste lettest vinner frem,» sier Dag Herbjørnsrud i boken Globalisering. Tiden er inne for å forstå, håndtere og takle det mangesidige fenomenet – noe denne boken forsøker. Ære være forfatteren for å røske tak i Fjordmans obskure og destruktive virkelighetsbegreper og løfte frem våre store, internasjonale strateger på området: Bjørnson, Welhaven, Nansen og Garborg.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.