Globaliseringens tidløshet

Herbjørnsrud har skrevet en svært viktig bok om vår tids viktigste politiske fenomen – men en bok for de få.

Skribent for NY TID på Europa-spørsmål.
Globalkunnskap. Renessanse for en ny opplysningstid

Herbjørnsrud har skrevet en svært viktig bok om vår tids viktigste politiske fenomen – men en bok for de få.

Globalisering er skrekken

I daglig tale brukes ordet mest av næringslivsfolk når de ber om skattefordeler, av venstresiden når den ber om beskyttelse av arbeidsplasser og av høyresiden når den vil stenge grensene. Inntil for få år siden var internasjonale samarbeidsfora i stand til å holde dette «udyret» i tømme. Faktisk ble globaliseringens fordeler utnyttet slik at store deler av verden vokste seg ut av fattigdom, tok vare på hverandre og fikk delta i en sunn konkurranse.

Slik er det ikke lenger. Nå er det kun næringer unntatt skatt som overlever – slik vi ser med vår egen olje- og rederinæring samt GAFA-ene (Google, Apple, Facebook og Amazon) – der overskuddet ikke bidrar til fellesskapet. Kommunikasjonsteknologi og klimaendringer har gjort det umulig for totalitære regimer å stagge folks rop om frihet, med et foreløpig unntak av Kina.

Mangesidig

I etterkrigstiden har det organiserte samfunn skutt fart. Det vil sakte, altfor sakte, vil mange si, slå ring rundt måten vi innkrever skatt og skaper arbeidsplasser på.
. . .

Kjære leser. Du har i dag lese noen frie artikler. Kom evt. tilbake om et par dager for flere. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal