Globale utfordringer og global glasnost?

I forordet til årets utgave av Jordens tilstand forklarer Mikhail S. Gorbatsjov oss hvorfor miljø, fred og fattigdom er våre viktigste utfordringer for framtida.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I forordet til Jordens tilstand 2005, som utgis av Worldwatch Institute, skriver Gorbatsjov at verden står overfor tre utfordringer som er tett knyttet sammen. De tre er sikkerhetsutfordringen (spredning av masseødeleggelsesvåpen og terrorisme), fattigdomsutfordringen og miljøutfordringen.

Gorbatsjov utfordringer er til ettertanke: Ved starten av 2005 kan vi fastslå at fattigdommen øker i mange regioner og underminerer mulighetene for utvikling. Samtidig øker antallet mennesker som er rammet av HIV/AIDS og skaper en tikkende helsebombe i mange land. Siden årtusenskiftet har 20 millioner barn dødd av vannbårne sykdommer det finnes enkle måter å kurere, og mange hundre millioner mennesker lever uten tilgang på rent drikkevann og forsvarlige sanitære forhold.

Gorbatsjov minner oss om at skal vi løse miljøutfordringen må vi innse at jordas ressurser er begrensede. Sløsing med begrensede ressurser er det samme som å miste dem i overskuelig framtid, med de konsekvenser det har for livet på jorda. Selv i Kenya, hvor årets fredsprisvinner Wangari Maathai har bidratt til plantingen av 30 millioner trær, har arealet med skog blitt redusert. Kampen om knappe vannressurser fører til redusert levestandard, økende miljøproblemer og bidrar til å skape voldelige konflikter. I følge Gorbatsjov er det viktigste av alt at verdenssamfunnet får øynene opp for farene klimaendringene fører med seg, og at det satses mer på å utvikle helt nødvendige alternativer for energiforsyning i framtida.

Worldwatch og Gorbatsjov understreker at menneskeheten ikke er herrer over naturen, men gjester, og at det er vår oppgave å finne løsninger innenfor naturens tålegrenser. Det er dette miljøvernet dypest sett handler om, og det er dette som er vår aller største utfordring. Det handler om solidaritet med de aller fattigste og om solidaritet med de som kommer etter oss.

Den norske debatten om klimaendringer og oljeutvinning er en av flere debatter som kommer i et grelt lys i perspektivene fra Worldwatch. I Norge argumenterer flertallet av politiske partier for at vi må produsere mer olje, og for at det er greit at norske klimautslipp øker. Det er et stort behov for at flere norske politikere får øynene opp for farene ved klimatrusselen, og innser at vi ikke kan be de fattige landene redusere sine utslipp så lenge klimautslippene i Norge og andre rike land øker.

Gorbatsjov oppskrift på løsninger er globalt glasnost, hvor man gjennom åpenhet, deltakelse og dialog møter utfordringene knyttet til fattigdom, helse, miljøødeleggelser og konflikter på en bærekraftig og fredelig måte. Gorbatsjov så i sin tid at kommunismen og sentralismen i Sovjetunionen ikke hadde noen framtid, og at en annen framtid ville tvinge seg fram. Det trengs et like stort politisk mot i dag for å ta innover seg realitetene bak freds-, fattigdom og miljøutfordringen verden står overfor.

Heidi Sørensen er stortingsrepresentant for SV

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here