Gledesdreper på resept


Narcocapitalism er en kort historie om moderne psykofarmaka, men også en teori om hvordan man får kontroll over den sosiale kroppen.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2018-02-01
Narcocapitalism. Life in the Age of Anaesthesia
Forfatter: Laurent de Sutter
Forlag: Polity Press, USA

Laurent de Sutter er filosof og professor i rettsteori ved Vrije universitetet i Brüssel. «Hvordan har man generelt prøvd å få manisk-depressive mennesker under kontroll?» er hovedspørsmålet i hans lille bok Narcocapitalism. Life in the Age of Anaesthesia. Svaret forfatteren gir er kort og godt: «Ved å ta fra dem den overdrevne gleden.» «Den eneste gode manisk-depressive er den depressive,» skriver forfatteren. Men det er selvsagt ikke forfatteren som mener dette – han gjengir bare det han oppfatter er normen innen psykiatrien. Hans egen løsning på problemet er høyst uklar.

Behagelig nummen. Boken tilfører nyttig informasjon når det gjelder forholdet mellom medisinbruk og det moderne kapitalistiske samfunnet. Er det overhodet mulig å føle lykke uten å bruke medisiner? Eller er forholdet det motsatte – at det beste vi kan håpe på er å ikke føle noen ting; at lykken er, som i sangen til Pink Floyd, å være comfortably …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal