Gledesdreper på resept

Narcocapitalism er en kort historie om moderne psykofarmaka, men også en teori om hvordan man får kontroll over den sosiale kroppen.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2018-02-01
Narcocapitalism. Life in the Age of Anaesthesia
Forfatter: Laurent de Sutter
Polity Press, USA

Laurent de Sutter er filosof og professor i rettsteori ved Vrije universitetet i Brüssel. «Hvordan har man generelt prøvd å få manisk-depressive mennesker under kontroll?» er hovedspørsmålet i hans lille bok Narcocapitalism. Life in the Age of Anaesthesia. Svaret forfatteren gir er kort og godt: «Ved å ta fra dem den overdrevne gleden.» «Den eneste gode manisk-depressive er den depressive,» skriver forfatteren. Men det er selvsagt ikke forfatteren som mener dette – han gjengir bare det han oppfatter er normen innen psykiatrien. Hans egen løsning på problemet er høyst uklar.

Behagelig nummen. Boken tilfører nyttig informasjon når det gjelder forholdet mellom medisinbruk og det moderne kapitalistiske samfunnet. Er det overhodet mulig å føle lykke uten å bruke medisiner? Eller er forholdet det motsatte – at det beste vi kan håpe på er å ikke føle noen ting; at lykken er, som i sangen til Pink Floyd, å være comfortably numb; at medisiner slik sett kan gjøre oss lykkelige ved å dempe de sterke følelsene?

Narcocapitalism er en kort oversikt over forholdet mellom psykologi og farmakologi. Den er også en studie av den moderne medisinens «hacking» av kvinnekroppen og av depresjonens ontologiske dimensjon. Vi møter Sigmund Freud og hans positive og aktive kokainbruk (Freud tok kokain i kontrollerte mengder), og får et innblikk i hva p-pillebruk gjør med kvinnens fysiologi.

Vekk med følelsene. En lengre sekvens i boken belyser alvorlige bivirkninger av prevensjonspillen. For selv om de fleste moderne kvinner ser p-pillen som selve frigjøringspillen, er bivirkningene mange og ubestridelige. I motsetning til antidepressiva, som brukes av depresjonssyke pasienter, bidrar p-pillen til å omforme den hormonelle sammensetningen til kvinner som er friske. 

Boken er en studie av den moderne medisinens «hacking» av kvinnekroppen.

Forfatteren mener nok ikke å moralisere. Han peker på den nære forbindelsen mellom bruken av narkotiske stoffer på legal basis (boken handler i svært liten grad om ulovlige stoffer), og påviser den nære forbindelsen mellom kapitalisme og legal stoffbruk, fra kokain til hormonhermere, og den utstrakte bruken av søvnderivater i det moderne samfunnet. Skal også den naturlige søvnen stjeles fra oss? Søvnen er jo, sett i et kapitalistisk perspektiv, en svært uproduktiv tilstand. …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.