Gledesdreper på resept

Narcocapitalism er en kort historie om moderne psykofarmaka, men også en teori om hvordan man får kontroll over den sosiale kroppen.

Henning Næss
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 01.02.2018
Narcocapitalism. Life in the Age of Anaesthesia
Forfatter: Laurent de Sutter
Polity Press, USA

Laurent de Sutter er filosof og professor i rettsteori ved Vrije universitetet i Brüssel. «Hvordan har man generelt prøvd å få manisk-depressive mennesker under kontroll?» er hovedspørsmålet i hans lille bok Narcocapitalism. Life in the Age of Anaesthesia. Svaret forfatteren gir er kort og godt: «Ved å ta fra dem den overdrevne gleden.» «Den eneste gode manisk-depressive er den depressive,» skriver forfatteren. Men det er selvsagt ikke forfatteren som mener dette – han gjengir bare det han oppfatter er normen innen psykiatrien. Hans egen løsning på problemet er høyst uklar.

Behagelig nummen. Boken tilfører nyttig informasjon når det gjelder forholdet mellom medisinbruk og det moderne kapitalistiske samfunnet. Er det overhodet mulig å føle lykke uten å bruke medisiner? Eller er forholdet det motsatte – at det beste vi kan håpe på er å ikke føle noen ting; at lykken er, som i sangen til Pink Floyd, å være comfortably numb; at medisiner slik sett kan gjøre oss lykkelige ved å dempe de sterke følelsene?

Narcocapitalism er en kort oversikt over forholdet mellom psykologi og farmakologi. Den er også en studie av den moderne medisinens «hacking» av kvinnekroppen og av depresjonens ontologiske dimensjon. Vi møter Sigmund Freud og hans positive og aktive kokainbruk (Freud tok kokain i kontrollerte mengder), og får et innblikk i hva p-pillebruk gjør med kvinnens fysiologi.

Vekk med følelsene. En lengre sekvens i boken belyser alvorlige bivirkninger av prevensjonspillen. For selv om de fleste moderne kvinner ser p-pillen som selve frigjøringspillen, er bivirkningene mange og ubestridelige. I motsetning til antidepressiva, som brukes av depresjonssyke pasienter, bidrar p-pillen til å omforme den hormonelle sammensetningen til kvinner som er friske. 

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer