Glamourens endelikt

Kirkens Nødhjelp har tapt millioner på å ta over stiftelsen Worldview Rights. Gjorde de det for å redde skinnet til Kjell Magne Bondevik og andre kjente politikere som var engasjert i stiftelsen?
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 05.01.2007

Fristet av verdifull kunst, internasjonale superstjerner og fredsprisvinnere tok Kirkens Nødhjelp i 2003 over stiftelsen Worldview Rights. Nå kan Ny Tid avsløre at resultatet ble milliontap for hjelpeorganisasjonen.

Kjell Magne Bondevik er en av mange kjente politikere som har sittet i styret i stiftelsen som i dag ligger død og begravd. Han vil ikke kommentere saken.

– Jeg visste ikke om fusjonen mellom Worldview Rights og Kirkens Nødhjelp før den var i havn, sier Bondevik.

Overtakelsen av konkursboet Worldview Rights skjedde seks år etter at Bondevik i 1996-97 var styreleder. Av andre profilerte styremedlemmer fram til stiftelsen ble tatt over av Kirkens Nødhjelp i 2003 finner vi Erik Solheim (SV), Marit Arnstad (Sp), Jan Egeland (Ap), Kristin Clemet (H) og Anne Kristin Sydnes (Ap). På hjemmesiden til avleggeren Points of Peace finner vi en fane som gir tilgang til informasjon om Worldview Rights. Det gir inntrykk av å være denne organisasjonenes egen – ikke helt oppdaterte – side.

Her finner vi uttalelser fra støttespillere som Karoline Krüger, Turid Birkeland, Bentein Baardson, Morten Harket og nå avdøde Erik Bye om hvor stor tro de har på organisasjonen. «Jeg er stolt over å representere Worldview, som i sin tur representerer mennesker over hele verden som ellers ikke har mulighet til å uttrykke seg,» siteres Sinead O’Connor på hjemmesiden. Bondevik sier «i en verden hvor mennesker tråkkes på og blir undertrykt, må noen lede kampen for menneskelig verdighet. Worldview gir en stemme til de stemmeløse og promoterer ytringsfrihet og dialog.»

Ubehagelige overraskelser

Det var høsten 2002 at generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp fikk en uformell henvendelse fra styreleder i stiftelsen Worldview Rights og tidligere statssekretær for Hilde Frafjord Johnson i Bondevik 1-regjeringen, Leiv Lunde. Lundes forespørsel var om Kirkens Nødhjelp kunne ta over Worldview Rights, som hadde hovedsete i Stavanger.

Gunstein Instefjord satt da som leder av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp, avdelingen Worldview Rights senere ble innlemmet i. Samme Instefjord var stats-

sekretær for statsminister Kjell Magne Bondevik i Bondevik 1-regjeringen. Under forhandlingene om overtakelse satt det altså en tidligere statssekretær fra Bondevik-regjeringen på hver sin side av bordet.

Men selv om Kirkens Nødhjelp ved hjelp av revisor og organisasjonens økonomisjef hadde undersøkt regnskapene til Worldview Rights på forhånd og fant ut at økonomien skrantet, fikk de ubehagelige overraskelser etter overtagelsen..- Økonomien i stiftelsen vi overtok var nok verre enn vi trodde, sier Instefjord i dag.

Worldview Rights var den norske avleggeren av tidligere Venstre-leder Arne Fjørtofts bistandsimperium Worldview på Sri Lanka. Organisasjonen var på konkursens rand etter at Riksrevisjonen oppdaget omfattende økonomisk rot i Fjørtofts organisasjon, som de siste ti årene hadde mottatt 100 millioner kroner fra staten.

Styrelederen i Worldview Rights fikk napp. 1. juli 2003 tok Kirkens Nødhjelp formelt over stiftelsen. Det skulle bli starten på slutten for Worldview Rights, som hadde mottatt vel 39 millioner kroner i prosjektmidler fra Utenriksdepartementet (UD) siden oppstarten i 1996.

– Det fantes to alternativer; å legge ned eller å finne en robust organisasjon som kunne ta over stiftelsen, forteller Leiv Lunde.

Allerede under prosessen med å innlemme stiftelsen i Kirkens Nødhjelp var det stor intern uro hos ansatte i hjelpeorganisasjonen. Ny Tid kjenner til at en rekke personer i Kirkens Nødhjelp sterkt frarådet ledelsen å overta. Advarslene gjaldt ikke minst det faktum at Worldview Rights, på samme måte som Arne Fjørtofts Worldview International Foundation i Sri Lanka, hadde vært under gransking av UD i 2000-2001 for mistanke om økonomisk rot og urettmessig bruk av bistandsmidler.

– I etterpåklokskapens lys kan jeg si at de som var kritiske fikk rett, innrømmer i dag generalsekretær Atle Sommerfeldt overfor Ny Tid.

Prisen hjelpeorganisasjonen har betalt er ikke snau. Årsregnskapene som Ny Tid har gått gjennom viser at Kirkens Nødhjelp i 2003 måtte ut med 1,45 millioner kroner for å dekke den negative balansen i regnskapet som Worldview Rights hadde. Da de tok over stiftelsen, fikk Kirkens Nødhjelp også med seg to av stiftelsens ansatte på lasset, deriblant leder i Worldview Rights, Rune Hersvik. Bare i 2003 bokførte Kirkens Nødhjelp utgifter på om lag 800.000 for lønn og drift av Worldview Rights. Hersviks engasjement i Kirkens Nødhjelp opphørte i 2005.

Pantsatt i bankhvelv

Til Ny Tid sier Hersvik at det var full åpenhet om hvordan situasjonen i stiftelsen var da Kirkens Nødhjelp tok over i 2003.

– Alt av regnskaper var tilgjengelig for Kirkens Nødhjelp og deres revisor, sier Hersvik.

Kirkens Nødhjelp har i tillegg til tapet av de nevnte 1,45 millioner, gitt opp å få tilbake et lån på drøyt 1,2 millioner kroner som Worldview Rights hadde utestående hos Arne Fjørtofts Worldview Global Media i Sri Lanka.

Dette lånet var basert på pantsetting av kunstverk donert på 1990-tallet av kjente norske kunstnere som Håkon Bleken, Inger Sitter, Per Kleiva og Jakob Weidemann, og gitt som gave til Worldview Rights. Nå ligger kunstverkene gjemt bort i et bankhvelv hos DnBNors filial i Sandnes.

– Jeg er sjokkert, sier Kjell Nupen, som også bidro med gave til Worldview Rights.

Samlingen med originale kunstverk var et av stiftelsens lokkemidler overfor Kirkens Nødhjelp. Originalene ble trykket opp og satt sammen til 250 kunstmapper under vignetten «Kunst for frihet». Salget av mappene skulle gå til å støtte arbeidet til tidligere fredsprisvinnere i regi av Worldview Rights-prosjektet Nobels Fredsprisvinneres Oppfølgingsfond.

– Jeg var sentral i arbeidet med å anbefale kolleger å støtte Worldview Rights med kunstverk, forteller en skuffet Nupen.

Kirkens Nødhjelp visste da de tok over stiftelsen at 150 av kunstmappene var pantsatt i banken mens Kjell Magne Bondevik var styreleder i Worldview Rights i 1996-97. Formålet med pantsettingen var å gi et lån til Worldview Global Media på Sri Lanka, et av selskapene i Arne Fjørtofts Worldview International Foundation.

I dag ligger kunstmappene fremdeles pantsatt i et bankhvelv i Sandnes. Worldview Global Media nekter nemlig å ta ansvar for lånet, som etter det Ny Tid kjenner til ble undertegnet av Arne Fjørtoft.

– Har tapt betydelige beløp

Dermed sitter Kirkens Nødhjelp med et krav på drøye 1,2 millioner kroner – penger Worldview Global Media opprinnelig skyldte Worldview Rights – som hjelpeorganisasjonen ikke har fått innfridd. Både Kirkens Nødhjelp og DnBNor har gitt opp å få tilbake disse pengene. Nå forhandles det om hvem som skal bære tapet.

– Worldview Global Media fikk et kortsiktig lån av oss i begynnelsen av 1996 og skulle ha betalt tilbake pengene i løpet av et år. Vi har fått noe tilbake ved å true med å selge kunsten, noe vi har juridisk rett til. Men vi har tapt betydelige beløp på dette uansett hvilken avtale vi får med Kirkens Nødhjelp, sier Roy Wareberg, regionbanksjef i DnBNors bedriftsavdeling på Forus ved Stavanger.

Han ønsker ikke å gå ut med hvor stort bankens lån til Worldview Global Media opprinnelig var, men forteller at de i dag har rundt 60 kunstmapper i forvaring. Banken jobber nå for å få til en akseptabel løsning for begge parter.

Kirkens Nødhjelp har så langt ikke fått inn en eneste krone på salg av kunstmapper til Nobels Fredsprisvinneres Oppfølgingsfond.

– Dette var egentlig ikke et fond, og eksisterte bare som et konsept hos Worldview Rights. Men det var dette som skapte mest uro og ubehag hos oss. Det var uklart hva Worldview Rights gjennom salg av kunstmappene samlet inn penger til og hvorfor, sier Sommerfeldt.

Samtidig påpeker generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp at kunsten ikke er tapt.

– Når saken med banken blir løst og vi kan selge kunsten, vil vi sende brev til kunstnerne om hvordan Kirkens Nødhjelp ønsker å benytte eventuelle inntekter fra kunsten, sier han.

Kunstner Kjell Nupen forteller til Ny Tid at han overhodet ikke kjente til at kunsten han og hans kolleger donerte ligger gjemt i DnBNORs bankhvelv.

– Jeg tviler på at noen av de andre kunstnerne kjenner til dette heller. Jeg har levd i den tro at de har håndtert gavene slik det var meningen at de skulle gjøre. Det er trist hvis Kirkens Nødhjelp blir sittende med svarteper i denne saken, sier Nupen.

Et av de andre fristende prosjektene til Worldview Rights var planene om å lage ti tv-dokumentarer hvor internasjonale stjerner skulle intervjue tidligere vinnere av Nobels fredspris.

I dag ligger imidlertid også dette prosjektet med brukken rygg. Generalsekretær Atle

Sommerfeldt forteller at Kirkens Nødhjelp ga opp prosjektet og solgte det ut av organisasjonen, etter at 1,7 millioner kroner var brukt.

– Tv-dokumentarene ble en økonomisk belastning for oss, sier Sommerfeldt.

Bare tre av tv-programmene med fredsprisvinnere er ferdige; Michael Douglas’ intervju med Joseph Rotblat, Paul Simons intervju med Dalai Lama og U2-vokalist Bonos intervju med Michael Gorbatsjov. Mangelen på sponsorer gjorde at prosjektet ble stanset. Ingen av programmene har blitt vist på tv. Nå har Kirkens Nødhjelp trukket seg ut og har utestående krav overfor det amerikanske selskapet Community.com, som i dag sitter på rettighetene til tv-dokumentarene.

– Hvis selskapet får inn sponsormidler til å fortsette produksjonen av dokumentarene, skal vi ha 25 prosent av inntektene. Hvis ikke, har vi sagt at rettighetene til programmene skal tilbake til Kirkens Nødhjelp, sier Instefjord.

– Alt var tilgjengelig

En av årsakene til problemene i Worldview Rights, var UDs evaluering av organisasjonen, mener tidligere leder Rune Hersvik. Denne granskingen tok mye mer tid enn forutsatt og hemmet stiftelsens arbeid i årene før Kirkens Nødhjelp tok over.

Hersvik er imidlertid ikke med på at over-

takelsen av Worldview Rights ble mislykket for hjelpeorganisasjonen, men forstår at de er skuffet. Både i forhold til Burma og Nord-Korea ble det drevet menneskerettighetsprosjekter som han mener Kirkens Nødhjelp fikk mye ut av.

– Dessverre har ikke prosjektene med kunstmappene og tv-dokumentarene blitt løst for Kirkens Nødhjelp. Men tv-serien vil bli realisert, der skal Kirkens Nødhjelp få pengene tilbake i tråd med avtalen, sier Hersvik.

Han påpeker samtidig at en rekke aktiviteter Worldview Rights sto bak på 1990-tallet og fram til i dag ville vært umulig uten kunsten gitt i gave av norske kunstnere.

Skuffet

– Det er utrolig mange prosjekter kunsten har finansiert, som kortbølgeradiosendinger til Burma, Nigeria, Iran, Øst-Timor og Tibet, sier Hersvik.

Etter hans mening ville Kirkens Nødhjelp fått glede av mange flere prosjekter startet opp av stiftelsen, dersom det opprinnelige samarbeidet hadde blitt videreført. Hersvik viser i denne sammenheng til at stiftelsen Point of Peace, hvor han i dag jobber, har innhentet 11,2 millioner kroner i offentlig støtte til menneskerettighetsprosjekter.

– Vi la mange egg vi kunne ha ruget ut sammen, sier Hersvik.

I Brønnøysundregistrene står fremdeles Worldview Rights oppført som en stiftelse med Atle Sommerfeldt som kontaktperson. Men årsmeldingene siden 2004 viser at alt står i null, bortsett fra den urørlige stiftelseskapitalen på 50.000 kroner. Samtidig står det at det «ikke vil være aktivitet i stiftelsen».

– Vi klarte ikke å få kulturene i Worldview Rights og Kirkens Nødhjelp til å synergere. Vi er konservative og bruker ikke penger vi ikke har. I etterpåklokskapens lys kunne vi brukt pengene som gikk med til Worldview Rights på en bedre måte. Vi har lært at spektakulære grep ikke nødvendigvis gjør mirakler, sier Sommerfeldt.

– Men jeg fastholder at Kirkens Nødhjelp noen ganger må ta sjanser i sitt arbeid, konkluderer generalsekretæren.

Tidligere styreleder i Worldview Rights, Leiv Lunde, forstår at Kirkens Nødhjelp føler at de fikk lite ut av overtakelsen.

– Slik dette har utviklet seg siden 2003, forstår jeg godt hvis Kirkens Nødhjelp er skuffet over at dette ikke slo til, sier han.

Tok Kirkens Nødhjelp over Worldview Rights slik at kjente politikere slapp å bli konfrontert med at stiftelsen hvis styre de hadde sittet i måtte gå til skifteretten? Flere Ny Tid har snakket med har antydet dette som et motiv.

– Jeg forstår at slike spekulasjoner kommer. Men jeg avviser kategorisk slike beskyldninger. Samtidig er det viktig at politikere som engasjerer seg i styrene til ideelle organisasjoner sørger for ryddighet, sier Leiv Lunde, som i dag jobber i Norad.

Arne Fjørtoft har ikke svart på spørsmål fra Ny Tid relatert til Kirkens Nødhjelps over-takelse av Worldview Rights.

Gratis prøve
Kommentarer