Gjør porten trang

Hvem har vært strengest og hvem har vært mest liberal? Ny Tid har gått gjennom Utlendingsdirektoratets asyltall fra 1988 til 2006. De rødgrønne er ikke mindre strenge enn «Jern-Erna». Bondevik 1-regjeringen var liberal, mens Brundtland-regjeringen var et mareritt. Slik taler tallene om svingningene i norsk asylpolitikk.
Sultestreikende afghanere. Reza Ghulami (i lyset) har v¾rt uten mat i 13 dager nŒ
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 03.05.2007
Kommentarer