© Skulptur av Anish Kapoor. FOTO: Adym5855 / Flickr Creative Commons

Det gjenstår ett filosofisk spørsmål


– og svaret vil avgjøre klodens videre liv.

Forfatter og essayist.
Email: ekio@online.no
Publisert: 16. mars 2017

Vitenskapens oppgave er å avdekke det faktiske i verden og beskrive det. Med kontrollerte, avgrensede og etterprøvbare eksperimenter finner vitenskapen ut av hvor mye noe veier, hva slags egenskaper et molekyl har, hvordan elektrisitet fungerer, hvordan et plantet gen virker i en fremmed organisme og så videre. Jo mer komplekse systemer vitenskapen undersøker, desto mer usikker blir den. Det ligger i sakens natur, vitenskapen er avhengig av stabile, oversiktlige og etterprøvbare forhold, slik at eksperimentet skal kunne gjentas og verifiseres.

Kravet til metode gjør dessverre vitenskapen begrenset. Med livet selv, med biotopen jorden, kan det ikke foretas forsøk som kan …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.

Abonnement kr 195 kvartal