Gjeldens forbannelse

Steve Keen: Can We Avoid Another Financial Crisis? Polity Press. UK


...

Email: noralvveggeland@gmail.com
Publisert: 2017-05-18
        Can We Avoid Another Financial Crisis? Polity Press
Forfatter: Steve Keen
Polity Press, UK

Ved første øyekast synes boken Can We Avoid Another Financial Crisis? til den australske nykeynesianer Steve Keen å ha et for lite i antall sider – kun 147. Men som en kompakt atombombe er den ment å skulle sprenge den kapitalistiske verdens nyliberale økonomiske teorier, feilforståelse og fordommer, der selv hans egen nykeynesianisme rammes. Keen har uttalt at «economics needs reform: both left and right are wrong». Dette er altså hans utgangspunkt.

Deform, not reform. I boken viser Keen hvordan gjeld har gjort land som USA, Storbritannia, Frankrike og landene i Sør-Europa til «zombie economies». Han viser hva som skjer når gjeld ignoreres, og hvordan nyliberal økonomisk teori har nettopp gjeld som sin blinde flekk. Teorien sier at gjeld ikke er noe å bry seg om. Innen EU er det særlig Sør-Europa som ikke klarer å komme seg over finanskrisen fordi markedsliberale International Monetary Fund (IMF) og EU-kommisjonen begge har dette nyliberale synet på gjeld. Hellas er på sammenbruddets rand. Her er Keen original, og bryter med det gamle og berømmelige keynesianske prinsippet om betydeligheten av statlige økonomiske intervensjoner og underskuddfinansiering i krisetider – gjerne ved opptak av statslån.

Keen ser spesielt på Storbritannia, og viser hvor stabilt forholdet mellom private låneopptak og BNP var gjennom et helt århundre, inntil Margaret Thatchers nyliberale politikk omstyrtet det hele. Gjelden vokste, og økonomene lovpriste boomen med vekst som fulgte. Keen foreslår at denne bølgen av nyliberal politikk blir kalt «deform» i stedet for «reform».

Gammel lekse. Internasjonalt er vi ennå inne i en økonomisk resesjon, og markedsøkonomiske modeller er ute av stand til forutse eller forklare en økonomisk depresjon. Det snakkes om «naturlige» svingninger i kapitalismen. Men det finnes ingen slik naturlov, mener Keen: Depresjoner er i sin hovedkarakter finansielle fordi markedsøkonomiske sykluser i seg selv er finansielle, det vil si at lån bygges opp for til sist å ende i en økonomisk kollaps. Hitler måtte igangsette en verdenskrig for å bekjempe tysk gjeldskrise. Overbelastning av gjeld til en politisk maktgruppering, for eksempel nasjonalstaten, kan medføre krig – at verdier røves for å kompensere for gjeld. Amerikanske økonomer frykter president Trumps ekspansive politikk og USAs gigantiske utenlandsgjeld i så måte.

Hitler måtte igangsette en verdenskrig …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)