Gjedrems bommert

Torsdag kveld holdt sentralbanksjef Svein Gjedrem sin årlige tale for toppene i norsk samfunnsliv, der han spådde den økonomiske utviklingen i kongeriket. Talen var ennå ikke holdt da Ny Tid gikk i trykken, men det mest interessante er den kritikken Gjedrem er møtt med i forkant av talen. Når sentralbanksjefens tale tillegges slik vekt, skyldes […]

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Torsdag kveld holdt sentralbanksjef Svein Gjedrem sin årlige tale for toppene i norsk samfunnsliv, der han spådde den økonomiske utviklingen i kongeriket. Talen var ennå ikke holdt da Ny Tid gikk i trykken, men det mest interessante er den kritikken Gjedrem er møtt med i forkant av talen. Når sentralbanksjefens tale tillegges slik vekt, skyldes det neppe at Gjedrem anses som dyktigere til å spå den økonomiske utviklingen enn andre økonomer. Snarere skyldes det at Gjedrem også har makt til å påvirke den.

Derfor er det også av stor betydning at sentralbanksjefen og hans stab både er i stand til å spå riktig, og at de har den ydmykheten som er nødvendig stilt overfor egen feilbarlighet. Den ydmykheten har det skortet på det siste året.

Siden Gjedrem for ett år siden advarte mot høyt press i norsk økonomi, og således fulgte opp med en høy rente gjennom 2002, har den økonomiske veksten bremset opp. Gjedrems tidligere anslag for prisveksten må nedjusteres, og arbeidsledigheten øker. Kronekursen er langt over hva de fleste anser som ønskelig. Det rammer eksportindustrien unødvendig hardt.

Hvordan Gjedrems overmodige pengepolitikk slår ut, ser vi nå: Ikke bare kuttes det i årsverk i eksportvirksomheter, men hele bedrifter legges ned eller flyttes til utlandet. Dermed blir de lokale skadevirkningene mange steder betydelige. De siste ledighetstallene viser også at den siste gruppen som kommer inn på arbeidsmarkedet, og den første som skyves ut – innvandrerne – nå i større grad må gå til arbeidskontoret for å få trygd. På toppen av det hele må det norske folk leve med et rentenivå som er unødvendig høyt.

Svein Gjedrem har basert sin utøvelse av pengepolitikken på svært usikre anslag om prisveksten de neste to årene. Andre har advart om at anslagene kunne være gale. Men Gjedrem stod på sitt helt fram til i fjor høst.

Alle spådommer om den økonomiske utviklingen vil være beheftet med en viss usikkerhet. Man skal derfor ikke overdrive anklagene mot Gjedrem for hans bommert. Men det alvorlige i denne sammenhengen er at Gjedrem har tillagt de negative konsekvensene av den pengepolitikken han har ført så liten vekt, all den tid grunnlaget er usikkert.

Sett under ett for norsk økonomi, og for dem som rammes av pengepolitikken, ville det trolig vært bedre om Gjedrem og Norges Bank hadde lyttet til dem som anslo en lavere prisvekst enn Norges Bank selv gjorde. Om det anslaget skulle vise seg å være for lavt, fikk man heller justere kursen. Det ville i mindre grad bidratt til tragiske skjebner for enkeltpersoner på arbeidsmarkedet og for norske lokalsamfunn.

---
DEL

Legg igjen et svar