Gir blaffen i støytiltak

Jernbaneverket har ikke satt av en eneste krone til støyskjermingstiltak for 2003. Regjeringen innrømmer at støykravene etter forskrift dermed ikke blir oppfylt i henhold til tidsfrist.

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I 1997 ble forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensing, den såkalte grenseverdiforskriften, vedtatt.

Den ga Jernbaneverket frist til 1. januar 2005 på å gjennomføre støyskjermingstiltak for å oppfylle kravene. Flere hundre millioner kroner er påkrevd, men i statsbudsjettet for 2003 har Jernbaneverket ikke satt av en eneste krone til dette formålet.

Støykravene etter grenseverdiforskriften kan dermed ikke oppfylles innen fristen, innrømmer Samferdselsdepartementet svart på hvitt i en setning i sin proposisjon til statsbudsjettet.

– Det er opp til Stortinget å sørge for at forskriftens krav oppfylles. Men så langt har de sviktet, sier leder i Norsk forening mot Støy, Torleif Johnsen.

– Dette har gått oss litt hus forbi, det må jeg bare innrømme, sier Oddbjørg Starrfelt (Ap) i samferdselskomiteen.

– Ikke særlig behagelig

Jernbaneverkets problem med grenseverdier for støy er akkumulert gjennom mange års liberale håndheving av bygging nær jernbanen. I en sone 30 meter på hver side av jernbanesporene skal det i utgangspunkt ikke gis tillatelse til boligbygging.

– Jernbaneverket har stadig gitt dispensasjon til bygging og ikke ivaretatt sine interesser. Nå må de ut med flere hundre millioner kroner til omfattende støyskjerming og fasadeisolering for å oppfylle grenseverdiforskriften, forklarer Johnsen i Norsk forening mot Støy, som viser til at tilsvarende sone i Nederland er på opptil 450 meter på hver side av jernbanesporene.

Ifølge forskriften skal ingen boliger i Norge ha et gjennomsnittlig lydnivå over 42 desibel innendørs.

– Dette høres ikke så mye ut, og tilsvarer lydnivået når du hører meg snakke i telefonen til deg nå. Men hvis du hadde hatt denne lyden i øret hele tiden, og det representerte gjennomsnittet, hadde det ikke vært særlig behagelig, sier Johnsen.

Null kroner

Veivesenet, som er underlagt samme grenseverdiforskrift, har i statsbudsjettet for 2003 avsatt 330 millioner til tiltak. Mens altså Jernbaneverket slår til med null kroner.

I stedet for å oppfylle kravene om tiltak mot støy og luftforurensing, prioriterer Jernbaneverket sikkerhetstiltak, herunder investering i togradiosystem, som departementet redegjør i sin proposisjon.

– Dette går på politiske prioriteringer. Tunge statlige etater som Veivesenet har penger til tiltakene, ikke Jernbaneverket, kommenterer Johnsen.

Norsk forening mot Støy er kritiske til flere sider ved grenseverdiforskriften, og mener at ambisjonsnivået er for lavt.

– Likevel er forskriften noe av det viktigste som har skjedd i forhold til støyproblematikk, understreker Johnsen.

– Litt hus forbi

Foreningen har jobbet aktivt i forhold til Miljøverndepartementet, Statens Forurensningstilsyn og departementet for å få kravene i forskriften oppfylt. Men lite tyder på at Regjeringen vil få noen problemer med å banke gjennom også denne biten av statsbudsjettet i Stortinget.

Denne uken avla samferdselskomiteen sin innstilling. Ifølge stortingsrepresentant Oddbjørg Starrfelt i Arbeiderpartiet var ikke grenseverdiforskriften og Jernbaneverket oppe til debatt.

– Det var ingen flertall for noe mer penger til dette. Dette har ikke vært noe hett tema. Det eneste var vel at SV har foreslått å legge inn 10 millioner ekstra på miljøtiltak, sier Starrfelt.

– Så det er ikke problematisk for Arbeiderpartiet at Jernbaneverket dermed ikke kan oppfylle støykravene innen forskriftens tidsfrist ved utgangen av 2004?

– Det er ingen som har redegjort for oss at målet ikke kan nås, svarer Starrfelt.

– Det er departementet selv som skriver det svart på hvitt i sin proposisjon til Statsbudsjettet?

– Ja vel, jernbane er ikke mitt spesialfelt, så da må jeg forhøre meg med den i partiet som har med det å gjøre. Dette har gått oss litt hus forbi, det må jeg bare innrømme, sier Arbeiderparti-politikeren.

– Skal oppfylles

Informasjonssjef Ivar Torvik i Samferdselsdepartementet sier til Ny Tid at han har hørt om saken, og at han kommer tilbake med en kommentar hvis han har noen kommentar.

Det gjorde han ikke før Ny Tid gikk i trykken.

Torleif Johnsen, leder i Norsk forening mot Støy, er lite imponert over at Jernbaneverket kun prioriterer sikkerhet og ikke har klart å bla opp en eneste krone til støyskjermingstiltak.

– Dette går ut over oppfyllelsen av grenseverdiforskriften. Og en forskrift er som en lov, den skal oppfylles, slår han fast.

---
DEL

Legg igjen et svar