– Gi ESA klar beskjed om kraft

Utfordringene på energiområdet står i kø for den nye regjeringen, men de har en god plattform å jobbe ut fra, mener Kjell Rønningsbakk, redaktør for KraftNytt.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 19.10.2005

En av de som nøye har fulgt jobbinga frem mot den nye rødgrønne regjeringen, er redaktør for analyse- og nyhetstjenesten KraftNytt og Sver, Kjell Rønningsbakk.

Etter å ha gått igjennom regjeringserklæringen mener han at den rødgrønne regjeringen har det beste energiprogrammet som noen gang er lagt fram av en regjering i Norge.

– Her kryr det av SV-standpunkter. Høyre tapte kampen for å legge til rette for å selge ut vannkraften vår til høystbydende. Dagens hjemfallsordning skal opprettholdes på en slik måte at offentlig og nasjonalt eierskap sikres. Nå gjenstår det å få olje- og energiministeren til å instruere embetsverket før han setter dem på flyet til Brussel for å forhandle med ESA, EUs kontrollorgan for EØS-avtalen. Der skal de fortelle ESA at Norge ble medlem av EØS i 1994. Hjemfallsordningen har vi hatt i omtrent hundre år. EØS-medlemskapet gir ikke tilbakevirkende kraft på vår forvaltning av naturressursene. Det er ikke meg imot at EU endelig kan få oppleve en norsk regjering som ikke bare nærmest automatisk godtar det EU kommer med, men som står på våre interesser. Det har EU aldri opplevd tidligere, sier Kjell Rønningsbakk.

Avgjørende dreining

Spørsmålet om hvordan Norge skal bruke gasskraftressursene som finnes på sokkelen har tidligere kostet regjeringer livet. I den ny rødgrønne regjeringen finnes det også sprengstoff nok på dette området til å splitte de tre regjeringspartiene.

– Rensing av CO2 vil gjøre det mulig å avslutte gasstriden og finne en metode som gjør at vi kan utnytte de enorme gass- og oljeressursene i Nordsjøen uten å rasere klimaet. På grunn av at et gasskraftverk bare utnytter inntil 60 prosent av energien når gassen brennes, vil jeg anbefale at vi ikke bygger mange gasskraftverk. At Naturkrafts gasskraftverk blir stående et år eller så uten CO2-rensing er ikke så viktig å det lange løp. Det viktigste er at alle gasskraftverk etter dette skal ha CO2-rensing, sier Kjell Rønningsbakk.

Kraftkrevende

Kjell Rønningsbak påpeker at et vanskelig område blir sikring av strøm til den kraftkrevende industrien til en pris industrien kan leve med. De siste langsiktige kraftkontraktene som Stortinget tildelte industrien i 1999, hadde en kraftpris på 14 øre. Nå ligger spotprisen rundt 23-25 øre. Det kan ikke industrien leve med. Regjeringen skal “utrede og etablere et eget industrikraftmarked.”

– Den rødgrønne regjeringen kan ikke gå over i historien som regjeringen som så på at ensidige industristeder ble nedlagt. Da er valget enten å sikre tilgang på kraft til priser som industrien kan betale eller bidra til ny virksomhet som kan erstatte de arbeidsplassene som vil gå tapt.

Han oppfordrer de fra SV som nå har posisjoner i regjeringen om å jobbe slik at det blir mange saker som får et klart og tydelig SV-preg, slik at partiet om fire år kan gå ut til velgerne og vise hva som faktisk har skjedd.

– På energiområdet blir dette særlig viktig ettersom det er et annet parti – Sp – som styrer energipolitikken i den nye regjeringa. SV har utviklet en solid energipolitikk som er helt avgjørende for å realisere miljømålene, sier Rønningsbakk.

Kommentarer