Gi prestasjonspresset fingeren

Perfeksjon finnes ikke - det er lov å snu.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 06.10.2014

KOMMENTAR: Perfeksjon. Begrepene «Generasjon perfekt» og «Generasjon prestasjon» har gått varme i det siste, sammen med medieoppslag om barn og unges sviktende psykiske helse. De beskriver en generasjon på bristepunktet, hvor stadig flere føler seg ensomme, sliter psykisk, går med selvmordstanker og dropper ut av skolen. Hvordan havnet vi her?

Press. I dag lever ungdom under et konstant press fra alle kanter. Helst skal man utmerke seg i alt: På skolen, på fritiden, sosialt og fysisk. Terskelen for hva som er godt nok har blitt lagt så høyt at mange sliter seg ut i et forsøk på å nå den. Ungdom kan tilsynelatende ikke lenger velge hva de vil bruke tid og krefter på, men må gå inn for å beherske alt samtidig.

Konsekvensene er uunngåelige, og har blitt belyst gjennom flere undersøkelser den siste tiden. Ungdata-undersøkelsen viste at mange unge sliter i hverdagen, spesielt med stress og bekymring. Andelen jenter med psykiske helseplager hadde økt fra 2010-2012, mens utviklingen hos gutter var mer stabil. Betyr det at gutter er mindre mottakelige for press?

Idealbilde. At mediedekningen har fokusert på jenters psykiske plager, er en naturlig konsekvens av at gutter sjeldnere tar kontakt med helsevesenet når de sliter. Mette Lyberg Rasmussen er psykolog ved Folkehelseinstituttet, og har skrevet doktorgradsavhandling om selvmord blant unge tilsynelatende velfungerende menn i alderen 18 – 30 år. Funnene hennes viser at, i likhet med de fleste unge menn som tar livet sitt, hadde ingen av de unge mennene søkt helsehjelp i forkant av selvmordet, og at få etterlatte hadde sett tegn på alvorlig psykisk lidelse. I følge Rasmussen knyttes selvmordet til hvordan de unge mennene ikke lenger klarte å leve opp til sitt idealbilde av hva de skulle prestere og hvordan livet skulle se ut.

Terskelen for å vise seg sårbar, å innrømme at man ikke klarer å levere som man hadde sett for seg, kan rett og slett være for høy blant en del unge. Redsel for å fremstå som svak og/eller psykisk syk kan føre til at guttene i større grad holder tunge tanker for seg selv heller enn å søke hjelp.

Livskrise. Hva skjer når man prøver å bygge sin identitet etter en uoppnåelig suksessoppskrift? Jo, man står ganske sårbar igjen hvis man ikke klarer å leve opp til de knallharde kravene man har satt til hva man skal prestere og hvem man skal være. «Perfekt» er en lite fleksibel kategori. Rasmussen kaller situasjonen de unge mennene i hennes studie havnet i, i perioden før selvmordet, for «eksistensiell livskrise». De evnet ikke å prestere som de hadde planlagt, og heller ikke å senke kravene til seg selv. En livskrise er ikke synonymt med psykisk sykdom, men kan veie like tungt. Da trenger vi et helsevesen som kan stille opp som samtalepartnere og møte ungdommer med det de kommer med og bærer på.

Problemene til «Generasjon perfekt» kommer til sitt tydeligste uttrykk når ungdom rapporterer om spiseforstyrrelser, selvskading og selvmordstanker, men eksisterer også i mindre synlige former. De eksisterer i høyeste grad også for ungdom som går med en konstant følelse av å være mislykket, og ikke tør innrømme at det sliter dem ut.

Juster forventningene. I et debattinnlegg 23. september skriver Karoline Rekaa at «Generasjon prestasjon» trenger å bli fortalt at det er OK ikke å være best i alt. Det er vanskelig å ikke koble selvfølelse opp mot prestasjon, men jo flere som tør å fortelle sannheten om sine «nederlag», jo større rom skapes det for fravær av «perfeksjon».

Rekaa har rett når hun skriver at det ikke er noen skam å snu. Det er heller ingen skam å ombestemme seg, justere forventninger eller prøve på nytt – verken for gutter eller jenter. Fremfor alt er det ingen skam å gi prestasjonspresset fingeren en gang for alle. «Perfekt» er nemlig verken oppnåelig eller spesielt interessant.

Dette er et bidrag til «Idealisten»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 3.10.2014.
I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde.
De som deltar: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Transparency International Norge, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser, NOAH- for dyrs rettigheter, press- redd barna ungdom og WWF.

Kommentarer