Gi Mao de brennende hjerter 


Kinas mest sensurerte forfatter har skrevet et satirisk og symboltungt kampskrift for sannheten.

Email: bbjornoy@gmail.com
Publisert: 2016-11-17

Yan Lianke:
The Four Books
Chatto & Windus, 2015

Yan Liankes debutroman, som på engelsk uoffisielt kalles The Sun Goes Down, var den første av forfatterens bøker som ble sensurert i Kina. Ikke bare ble den sensurert; mannen som i store deler av sitt liv hadde arbeidet for kommunistpartiet ble tvunget til å skrive selvkritiske tekster i et halvt år. Fire av hans bøker, inkludert The Four Books, er senere blitt sensurert i hjemlandet, og Yan har innrømmet at han noen ganger bevisst skriver for å omgå sensuren. I sin siste roman, som ble utgitt på engelsk i fjor, har han imidlertid sluppet tøylene helt og gått løs på et av de mørkeste kapitlene i kinesisk historie – et kapittel som fortsatt er tabubelagt og fornektet. I The Four Books brenner maktmenneskene forbudte bøker, og sensuren av Yan Liankes verk illustrerer ironisk nok hvorfor romaner fortsatt kan være brennbare i mer enn én forstand.

The Four Books består av fire fiktive bøker og er satt sammen av «utdrag» av disse. Handlingen foregår fra Maos «store sprang» og frem til den ytterste hungersnød, altså fra sent 1950-tall til tidlig på 1960-tallet. Kritikere av regimet er blitt sendt til såkalte Re-Education Camps, og vi møter dem som befinner seg i det 99. distriktet, som er lokalisert i landlige omgivelser i nærheten av Huangelven. Ingen benevnes med sine ekte navn, men med sine yrker, og de mest fremtredende er «Forfatteren», «Musikeren», «Teologen», «Den Lærde» og «Teknikeren» (mine oversettelser). De ledes av «Barnet», som av Financial Times’ anmelder ble treffende beskrevet som en blanding av Stalin og Prins Mysjkin. På «Re-Ed» blir alle tvunget til å smelte stål og gro hvete i et fullstendig urealistisk tempo, og på grunn av Maos megalomane produksjonsambisjoner blir jorda utarmet.

Litterær representasjon. Den ene boken, «Criminal Records», er Barnets versjon av begivenhetene – en bok han har beordret Forfatteren til å skrive for ham, mens de tre andre bøkene, «Old Course», «Heaven’s Child» og «The New Myth of Sisyfos», kan alle leses som tilsvar til denne versjonen av historien. «Old Course» er boken Forfatteren skriver på i skjul, mens både «Heaven’s Child» og «The New Myth of Sisyfos» er anonyme tekster fulle av religiøse referanser, symbolikk og undertekst. Som bokens dyktige oversetter skriver i sin …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)