Geriljalederen som ble merkevare

Hva er igjen av Che Guevara? På Cuba vil han bestandig være en helgen, men i Vesten tok logoen og merkevaren Che Guevara over for den politisk opposisjonelle.

Henning Næss
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 18.08.2017
My Brother
Forfatter: Juan Martín Guevara. Che
Polity Press, UK

Che Guevara ble født i Rosario, Argentina,,14. juni 1928, og het egentlig Ernesto Guevara. Han viste tidlig fremragende intellektuelle evner. Han kunne blitt lege, forfatter, ingeniør eller profesjonell sjakkspiller, men valgte isteden å bli geriljaleder. Han døde i jungelen i Bolivia i 1967.

Feilslått. Hvordan endte han opp i Sør- og Mellom-Amerika? Jo: Cubas leder Fidel Castro hadde argumentert for at situasjonen lå godt til rette for organiserte revolusjoner i nettopp disse landene. Etter de cubanske omveltningene gikk derfor Che Guevara i bresjen for en geriljagruppe med navnet «Bolivias Nasjonale Frigjøringshær», men som besto av bare rundt 50 personer. Opprøret slo feil, og det er gode grunner til å kalle Che Guevaras forsøk på å skape en boliviansk revolusjon for mislykket. Argentineren hadde blant annet ikke forventet å møte motstand fra CIA og andre enheter.
«Che» møtte også sterk motstand fra US Army Rangers, som var eksperter på jungelkrigføring. Støtte fra bolivianske opposisjonelle fikk han heller ikke.
Che Guevara ble ikonisk da fotografen Alberta Korda tok et bilde av ham under en minneseremoni i mars 1960. Dette bildet ble ikke offentliggjort før etter hans død, og førte da til utviklingen av Che Guevara som merkevare.

Kompromissløs. Det kan være vanskelig å nærme seg fenomenet Che Guevara på en fordomsfri måte, da personen nesten er umulig å skille fra denne merkevaren. At mannen var et lysende eksempel på intelligens og mot, er det vel ingen som kan bestride. Che Guevara tok på høyeste alvor det Karl Marx skrev: «Tidligere har filosofer fortolket verden forskjellig – men det det kommer an på er å forandre den.»

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.