Geriljalederen som ble merkevare


Hva er igjen av Che Guevara? På Cuba vil han bestandig være en helgen, men i Vesten tok logoen og merkevaren Che Guevara over for den politisk opposisjonelle.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2017-08-18
My Brother
Forfatter: Juan Martín Guevara. Che
Polity Press, UK

Che Guevara ble født i Rosario, Argentina,,14. juni 1928, og het egentlig Ernesto Guevara. Han viste tidlig fremragende intellektuelle evner. Han kunne blitt lege, forfatter, ingeniør eller profesjonell sjakkspiller, men valgte isteden å bli geriljaleder. Han døde i jungelen i Bolivia i 1967.

Feilslått. Hvordan endte han opp i Sør- og Mellom-Amerika? Jo: Cubas leder Fidel Castro hadde argumentert for at situasjonen lå godt til rette for organiserte revolusjoner i nettopp disse landene. Etter de cubanske omveltningene gikk derfor Che Guevara i bresjen for en geriljagruppe med navnet «Bolivias Nasjonale Frigjøringshær», men som besto av bare rundt 50 personer. Opprøret slo feil, og det er gode grunner til å kalle Che Guevaras forsøk på å skape en boliviansk revolusjon for mislykket. Argentineren hadde blant annet ikke forventet å møte motstand fra CIA og andre enheter.
«Che» møtte også sterk motstand fra US Army Rangers, som var eksperter på jungelkrigføring. Støtte fra bolivianske opposisjonelle fikk han heller ikke.
Che Guevara ble ikonisk da fotografen Alberta Korda tok et bilde av ham under en minneseremoni i mars 1960. Dette bildet ble ikke offentliggjort før etter hans død, og førte da til utviklingen av Che Guevara som merkevare.

Kompromissløs. Det kan være vanskelig å nærme seg fenomenet Che Guevara på en fordomsfri måte, da personen nesten er umulig å skille fra denne merkevaren. At mannen var et lysende eksempel på intelligens og mot, er det vel ingen som kan bestride. Che Guevara tok på høyeste alvor det Karl Marx skrev: «Tidligere har filosofer fortolket verden forskjellig – men det det kommer an på er å forandre den.»
Che, My Brother er en bok som ikke bare handler om Che Guevaras geriljavirksomhet. I stedet prøver den å gi et varmere og mer familiært portrett av hans liv, sett fra den mindre kjente broren Juan Martín Guevaras synspunkt. Broren skildrer blant annet hvordan Che Guevara kritiserte Sovjetunionen for å bedrive kapitalisme under en falsk sosialistisk fane. Dette var selvsagt politisk uklokt, da Cuba var alliert med Sovjetunionen, og skapte uenighet mellom Fidel Castro og Che Guevara, da førstnevnte kom under politisk press. Det førte også til at Che Guevara forsvant ut av rampelyset. Uansett forsterker dette bildet av en modig opposisjonell, som sjelden eller aldri tok strategiske hensyn.

Respektfull. Man må se Che …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)