Geriljaen vil ha arbeidsløshetstrygd

Den colombianske FARC-geriljaen foreslår at det innføres en arbeidsløshetstrygd på 100 dollar for de tre millioner arbeidsløse som finnes i landet. Den konservative regjeringen og arbeidsgiverne avviser forslaget.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.02.2002

BOGOTA: Geriljaen framla forslaget i begynnelsen av februar, som et ledd i å minske intensiteten i den væpnede konflikten. I grove trekk handler det om å lindre konsekvensene av den dramatiske ledighetsutviklingen i landet.

Etter at geriljaen fremmet sitt forslag, kom det en rapport fra DANE, Colombias statistiske sentralbyrå, som viste at 33 av 40 millioner colombianere lever på mindre enn to dollar om dagen. Hele ni millioner har ikke mer enn én dollar om dagen, og lever i armod. Ifølge DANE behøver en tobarnsfamilie minst 85.000 pesos (ca 40 dollar) per måned for å leve et anstendig liv.

Samtidig viser de offisielle tallene at de rike har blitt enda rikere. I 1990 tjente de ti prosent rikeste 40 ganger mer enn de ti prosent fattigste. I dag er tallet 60 ganger mer.

Arbeidsledigheten viser samme pessimistiske utvikling, med tre millioner åpent arbeidsledige og 33 prosent undersysselsatte. 13 prosent har bare midlertidig arbeid. Arbeidsledigheten er Latin-Amerikas høyeste.

Geriljaens forslag er at det innføres en arbeidsledighetstrygd på 230.000 pesos per måned, tilsvarende 100 dollar eller knappe 1000 norske kroner. Det betyr en kostnad for den colombianske staten på 350 millioner dollar per måned, 4,2 milliarder dollar per år, når tre millioner arbeidsledige skal trygdes.

Utgiftene mener geriljaen bør dekkes gjennom Plan Colombia, gjennom innføringen av en ny skatt på finanskapital samt et bidrag fra det internasjonale samfunnet. For å hindre at pengene blir borte i den allmenne korrupsjonen, foreslår geriljaen at pengene administrerers og utbetales av en kommisjon som inngår i regjeringens og geriljaens forhandlingsdelegasjon.

Endelig foreslår geriljaen at begge forhandlingsdelegasjonene gjennomfører en internasjonal turné for å forklare innholdet i forslaget. Men først må den andre parten overtales.

Kommentarer