Generasjon aldri bra nok

Ifølge sosiolog Gunnar Aakvaag, sosialpsykolog Arnulf Kolstad og mange flere voksne eksperter, er min generasjon en tapt ungdomsgenerasjon. Dagens ungdom er tydeligvis altfor kjedelige og anonyme. Vi er visst den eneste ungdomsgenerasjonen siden andre verdenskrig som ikke har et kollektivt prosjekt. Dette er problematisk fordi vi da blant annet ikke vil ha noe å skryte […]

Ifølge sosiolog Gunnar Aakvaag, sosialpsykolog Arnulf Kolstad og mange flere voksne eksperter, er min generasjon en tapt ungdomsgenerasjon. Dagens ungdom er tydeligvis altfor kjedelige og anonyme. Vi er visst den eneste ungdomsgenerasjonen siden andre verdenskrig som ikke har et kollektivt prosjekt. Dette er problematisk fordi vi da blant annet ikke vil ha noe å skryte av på fest som 60-åringer. Aakvaag mener ungdommen ikke er bra nok, og at vi heller aldri vil bli det.
Ungdommen i det gamle Hellas var for bråkete, ifølge Sokrates. I dag er ungdommen for lydige og snille, ifølge Aakvaag. Det disse såkalte ekspertene ikke ser, er at de med sine krav er med på å skape et stadig større problem knyttet til psykisk uhelse. Ungdomsforskerne ender opp med å tegne et snevert bilde av hva en ungdom er, og slenger ut krav i hytt og pine. Kravene er virkelighetsfjerne.

Skrik og skrål. Ideen om et kollektivt ungdomsprosjekt er ikke reell. Vi har aldri hatt, og kommer aldri til å ha, slike kollektive prosjekter. Ungdom er ikke en homogen gruppe som er opptatt av akkurat de samme tingene. På samme måte som voksne har vi forskjellige meninger, bakgrunn, interesser og oppfatninger. «Sekstiåtterne», «Gerhardsen-generasjonen» og «ironigenerasjonen» gjenspeiler ikke alle ungdommene som faller inn under disse periodene. Det er urettferdig å generalisere. Da som nå fantes det ungdom med andre interesser enn å skrike høylytt mot autoritetene. Det er udemokratisk å definere en gruppe ut ifra hvem som skriker høyest. Men når Aakvaag, Kolstad og mange flere såkalte eksperter generaliserer ungdom og tar fra oss friheten til å definere våre egne liv, da fortjener det høylytt protest.

Vi gidder ikke passe inn i rammene til overmodne, nesten råtne voksne.

Så hvorfor mener jeg at dette har noe med psykisk helse å gjøre? Hvordan kan jeg beskylde ungdomsekspertene for å gjøre ungdom sykere og sykere?

Kryssende pressfaktorer. Fordi de forteller oss at vi er perfekte. Vi røyker mindre, fester mindre, er mer hjemmekjære og mer pliktoppfyllende. Vi er svigermors drøm, og vi kommer til å gjøre det bra senere i livet. Vi har vokst opp uten å vite hva det vil si å være så fattig at man er døden nær på grunn av mangel på mat. Videre forteller de oss at det ikke er bra nok å være perfekt. Vi skal samtidig gjøre opprør, og vi skal gjøre det kollektivt.
Skjønner dere hvor paradoksalt dette er? Forstår dere at dere er med på å øke det krysspresset som gjør ungdom syke i dag? Kan dere fortelle meg hvorfor i huleste vi skal sette enda et urimelig krav til hva ungdom skal bry seg om, hvordan ungdom skal være, og hvordan opprøret skal foregå?

Vårt eget opprør. Nei, nå er det nok. La ungdom være slik de har lyst til å være. La ungdom få være unge. Vi gidder ikke passe inn i rammene til overmodne, nesten råtne voksne. La oss forme vårt eget opprør. Vi kan gjerne diskutere hvordan dagens ungdomsopprør foregår, kjære Aakvaag, men jeg vil ha meg frabedt at du sier at jeg er kjedelig. Det er ikke jeg som børster støv av de samme gamle argumentene fra en avdanka ironigenerasjon.
Det hadde vært veldig mye mer interessant om denne debatten hadde blitt tatt på ungdommens premisser. Man kommer ikke videre om man ikke debatterer med dem som selv er ekspertene. Ungdom er eksperter på eget liv. Aakvaags ungdomstid er forbi. Nå er det vel kanskje på tide å forstå at debatten hører hjemme hos dagens ungdomsgenerasjon, og at du, Gunnar Aakvaag, ikke har monopol på definisjonen av dagens ungdom.
Om du ikke forstår, så er du kanskje litt for gammel til å ta denne debatten på premissene til dem du snakker om. Men bekymre deg ei, du vil forstå når du blir ung.


Steen Nylander er leder i PRESS – Redd Barna Ungdom.

karoline@press.no

---
DEL