GATS – skruestikka om handel med tjenester

En regjering som åpner et tjenesteområde for konkurranse fra utlandet, skal føle seg trygg på at en annen regjering ikke kan omgjøre dette vedtaket etter neste valg. Det er hensikten med GATS, WTO-avtalen om handel med tjenester.

Ny Tid

GATS dekker alle offentlige tiltak, virkemidler og regler som “påvirker handel med tjenester”. Den omfatter alle tjenestesektorer og alle måter å tilby tjenester på, enten det skjer gjennom salg av tjenester i et annet land, ved at forbrukere kjøper tjenester i andre land, ved investering i andre land eller ved at folk tar seg arbeid og yter tjenester i et annet land.

Et land som åpner et tjenesteområde for utenlandsk konkurranse, gir utenlandske selskap fri adgang til å selge disse tjenestene innenlands, til å etablere selskap som tilbyr disse tjenestene, til å ta med seg det personalet selskapet finner det nødvendig – hvis det ikke tas noen forbehold for noe av dette når landet vedtar å åpne et tjenesteområde for utenlandsk konkurranse.

Ingen land kan trekke tilbake forpliktelser som er gitt – med mindre en tilbyr å åpne andre tjenesteområder av samme verdi for andre WTO-land for konkurranse fra utlandet. Det er dette som gjør GATS så dramatisk som internasjonal avtale.

Kommentarer
DEL