Går amok

Arnold Schwarzenegger sikrer nå rekordsummer til stamcelleforskning i USA.

Ny Tid
[bevilgninger] I sin iver etter å markere avstand til president George W. Bush har flere delstater i USA nå besluttet å styrke sine separate forskningsbevilgninger. Først ut var Californias guvernør, Arnold Schwarzenegger. Som reaksjon på presidentens veto mot stamcelleforskning har han bevilget svimlende 150 millioner dollar ekstra fra sitt budsjett, tilsvarende 930 millioner kroner.

– Slik forskning kan ikke vente på en ny president, til det er det altfor viktig, forklarer en av rådgiverne hans til Ny Tid.

I forrige måned brukte Bush for første gang vetoretten sin mot en ny lov som skulle åpne for bruk av statlige midler til stamcelleforskning på befruktede egg. Vetoet har imidlertid fått uventede konsekvenser. Den upopulære presidenten er nemlig på kollisjonskurs med over 70 prosent av befolkningen i dette

spørsmålet.

For Schwarzenegger har støtten til stam-celleforskning bidratt til å styrke hans omdømme som en moderat republikaner. Den tidligere actionhelten håper på å bli gjenvalgt i en stat der befolkningen i overveldende grad stemmer demokratisk, og satser på at avstand til Bush vil være utslagsgivende.

Også Illinois-guvernøren Rod Blagojevic, demokrat og ihuga Bush-motstander, reagerte kjapt. Han erklærte at han ville sette av 35 millioner ekstra kroner til stamcelleforskning

i sin stat.

– Bush har helt uten å mene det bidratt til en finansieringsfeber vi aldri har sett maken til, sier Sean Tipton, president for Coalition for the Advancement of Medical Research.

Per i dag lider omlag 100 millioner amerikanere av sykdommer som en dag vil kunne utryddes ved hjelp av stamcelleforskning og terapi. Så langt er det bare Sør-Dakota som har et totalforbud mot slik forskning, mens fem stater (California, Connecticut, Illinois, Maryland og New Jersey) tillater bruk av midler fra delstatenes egne budsjetter.

Forbudt i Norge

[forbudt] I Norge er stamcelleforskning fremdeles forbudt. Soria Moria-erklæringen forpliktet de rødgrønne partiene til å myke opp lovgivningen slik at man kommer på linje med EU, som nylig vedtok å videreføre forskningsstøtten. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustads lovforslag er ute på høring, men har så langt møtt krass motstand fra religiøse grupper som mener slik forskning tar uskyldige liv, i håp om medisinske fordeler for andre.

STAMCELLER

  • Stamceller er celler som har evne til selvfornyelse og til å modnes til ulike spesialiserte celler.
  • Det finnes to typer: embryonale og adulte. Mens embryonale stamceller stammer fra ufødte mennesker, kan adulte stamceller isoleres fra fødte individer.
  • Den viktigste kilden til embryonale stamceller er overtallige egg fra assistert befruktning, egg som i de fleste instanser uansett vil måtte kastes fordi de er blitt for gamle.
  • Forskning på og behandling med embryonale stamceller er forbudt i Norge.
Kommentarer
DEL