Gandhi

Gandhis metode


AVISLEDER: Å kjempe for fred og forsoning er ikke lett.

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2019-10-01

Vitsen lyder slik: Den nervøse pasienten spør kirurgen om hvorvidt inngrepet er farlig, og kirurgen svarer at han har gjort operasjonen 100 ganger allerede. Pasienten puster lettet ut, mens kirurgen sier: «Så én gang må den bli vellykket.»

Vel, å kjempe for fred og forsoning er ikke lett. For vitsen fra professor Henrik Syse kom i anledning av 150-års markeringen av Gandhi (2.10.1869) på Bjørknes Høyskole nylig.

Blant de celebre gjestene møtte vi indiske Neelakanta Radhakrishnan, en av de fremste Gandhi-forskerne i verden. Han fortalte om hvordan Martin Luther King og japanske Daisaku Ikeda har ført Gandhis ikkevoldslinje videre. De har alle basert seg på at religion er en frigjørende lære der kjærlighet omsettes i handling. Slike menn har en drøm, en visjon, om å se en verden av likestilte, der etniske skillelinjer tolereres, der mennesker er likeverdige borgere. Om ikke i dag, så i det minste noe vi ønsker for våre barnebarns framtid.

Idealet om en enhetlig og likestilt verden kan synes fjernt. Og Gandhi selv måtte dessverre se India oppdelt med Pakistan, Bangladesh og Myanmar. Kampen mellom hinduer og muslimer opphørte ikke.

Fiendebilder er forførende mekanismer – der de andre «fortjener å bli
straffet».

India, verdens såkalt største demokrati, har en statsminister som omtales som «fascist» av Pakistans statsminister Imran Khan. Indias statsminister Modi favoriserer hinduene. I februar valgte han å bombe i Kashmir- området, for første gang på et halvt århundre, med påfølgende kamphandlinger. Som Khan nettopp uttrykte overfor FNs generalforsamling i New York, står de to atomvåpenstatene nå på randen av en mulig storkonflikt – mobiltelefonlinjer og internett er sperret i området for å stagge kontroversene.

Abonnement kr 195/kvartal

Nå over 70 år siden Gandhi sto i spissen for Indias frigjøring, lever gamle fiendebilder mellom hinduer og muslimer i beste velgående. Så var det egentlig en naiv forsamling vi hørte på under markeringen i Oslo, der kjærlighet, enhet, …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)