Gal mann i Washington

Det bør ikke overraske noen av oss at USAs president George W. Bush har bedt Pentagon om at det utarbeides planer for atomvåpenangrep mot «fiendtlige» stater. Vi har lenge hatt mer enn en mistanke om at det er gal man som besitter den amerikanske presidentstolen. At slike planer utformes er likevel ikke noe å blåse […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det bør ikke overraske noen av oss at USAs president George W. Bush har bedt Pentagon om at det utarbeides planer for atomvåpenangrep mot «fiendtlige» stater. Vi har lenge hatt mer enn en mistanke om at det er gal man som besitter den amerikanske presidentstolen.

At slike planer utformes er likevel ikke noe å blåse av. Planene er lagt, for at de i en tenkt situasjon skal kunne benyttes. Og de er lagt av den politiske ledelsen i det eneste landet i verden som så langt har benyttet seg av det mest morderiske våpen verden kjenner – to ganger, til og med.

For store deler av verden, også for stater som for et halvt århundre siden så atomvåpen som et nødvendig onde de kunne tenkes å benytte seg av, ble redselsdøgnene i Hiroshima og Nagasaki august 1945 et vendepunkt. Lidelsene befolkningen ble påført var så enorme at bruk av atomvåpen raskt ble ansett som lite aktuelt. Det kan se ut til at USA kanskje er den eneste staten som tok dette inn over seg.

Vi har nylig fått vite at Richard Nixon vurderte å bruke atomvåpen i Vietnam i 1972. Og at George W. Bush holder døren åpen for bruk i 2002. Dette gjør USA til verdens farligste atommakt.

Like ille er det nok – selv om USA ikke skulle komme til å bruke atomvåpen – at landet river grunnlaget vekk for ikkespredningsavtalen. Et grunnleggende prinsipp for at ikke-atomstater har forpliktet seg til ikke å skaffe atomvåpen, er at atommaktene forplikter seg til å ikke bruke a-våpnene mot disse statene. Dette prinsippet bryter USA nå. Dermed må man forvente at flere land vil intensivere arbeidet for å skaffe seg atomvåpen.

Fra norsk side må det gå en klar beskjed til Washington: Som USAs allierte kan vi ikke akseptere konkrete planer om å bruke atomvåpen. Vi kan ikke akseptere at ikkespredningsavtalen undergraves. Og vi kan ikke akseptere at USA gjør verden mindre trygg gjennom sin konfrontasjonslinje overfor resten av verden. Da må det bli åpenbart for flere at alliansen over Atlanterhavet ikke er av det gode, men av det onde.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here