Gahr Støre: – Et viktig politisk signal

Om GATS-forhandlingene (forhandlingene om handel med tjenester) sa utenriksminister Gahr Støre dette i Stortinget 9. september: “Norske interesser er etter Regjeringens vurdering godt ivaretatt. Men vi har også et ansvar for å tydeliggjøre vår vilje til å støtte utviklingslandenes mulighet til å utvikle egen økonomi og grunnlaget for egen tjenestesektor, offentlig som privat. Regjeringen har […]

Ny Tid

Om GATS-forhandlingene (forhandlingene om handel med tjenester) sa utenriksminister Gahr Støre dette i Stortinget 9. september:

“Norske interesser er etter Regjeringens vurdering godt ivaretatt. Men vi har også et ansvar for å tydeliggjøre vår vilje til å støtte utviklingslandenes mulighet til å utvikle egen økonomi og grunnlaget for egen tjenestesektor, offentlig som privat. Regjeringen har på denne bakgrunn, og i henhold til Soria Moria-erklæringen, foretatt en gjennomgang av norske posisjoner i tjenesteforhandlingene, herunder en vurdering av de krav Norge har stilt til utviklingsland.

Det er en allmenn oppfatning i forhandlingene at MUL ikke forventes å påta seg forpliktelser. Norge har derfor besluttet å ikke forfølge krav som er fremmet til MUL. For ytterligere å klargjøre våre posisjoner, har Regjeringen besluttet at det i tillegg formidles direkte til de land det gjelder at Norge trekker sine krav.

I vurderingen av norske krav til utviklingsland er en grundig avveining av u-landenes interesser og norske offensive interesser lagt til grunn. Regjeringen har lagt vekt på at Norge ikke skal fremme krav som kan oppfattes som mulige hindringer for u-landenes organisering av offentlige tjenester. På dette grunnlag har Regjeringen besluttet å trekke krav til øvrige u-land når det gjelder strømdistribusjon, vannforsyning og høyere utdanning.

Dette er et viktig politisk signal.”

Kommentarer
DEL