Gahr Støre: – Et viktig politisk signal

Om GATS-forhandlingene (forhandlingene om handel med tjenester) sa utenriksminister Gahr Støre dette i Stortinget 9. september: «Norske interesser er etter Regjeringens vurdering godt ivaretatt. Men vi har også et ansvar for å tydeliggjøre vår vilje til å støtte utviklingslandenes mulighet til å utvikle egen økonomi og grunnlaget for egen tjenestesektor, offentlig som privat. Regjeringen har […]

Ny Tid

Om GATS-forhandlingene (forhandlingene om handel med tjenester) sa utenriksminister Gahr Støre dette i Stortinget 9. september:

«Norske interesser er etter Regjeringens vurdering godt ivaretatt. Men vi har også et ansvar for å tydeliggjøre vår vilje til å støtte utviklingslandenes mulighet til å utvikle egen økonomi og grunnlaget for egen tjenestesektor, offentlig som privat. Regjeringen har på denne bakgrunn, og i henhold til Soria Moria-erklæringen, foretatt en gjennomgang av norske posisjoner i tjenesteforhandlingene, herunder en vurdering av de krav Norge har stilt til utviklingsland.

Det er en allmenn oppfatning i forhandlingene at MUL ikke forventes å påta seg forpliktelser. Norge har derfor besluttet å ikke forfølge krav som er fremmet til MUL. For ytterligere å klargjøre våre posisjoner, har Regjeringen besluttet at det i tillegg formidles direkte til de land det gjelder at Norge trekker sine krav.

I vurderingen av norske krav til utviklingsland er en grundig avveining av u-landenes interesser og norske offensive interesser lagt til grunn. Regjeringen har lagt vekt på at Norge ikke skal fremme krav som kan oppfattes som mulige hindringer for u-landenes organisering av offentlige tjenester. På dette grunnlag har Regjeringen besluttet å trekke krav til øvrige u-land når det gjelder strømdistribusjon, vannforsyning og høyere utdanning.

Dette er et viktig politisk signal.»

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.