Gå inn for skogvernfond, Arbeiderpartiet

Norge har over 3000 trua arter, og nærmere halvparten av dem lever i skog. Truslene mot artene er mange, og det er nødvendig å verne mer skog for å bevare det biologiske mangfoldet. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Skogforsk slår fast at minimum 4,6 prosent skog må vernes. I dag har Norge verna kun […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Norge har over 3000 trua arter, og nærmere halvparten av dem lever i skog. Truslene mot artene er mange, og det er nødvendig å verne mer skog for å bevare det biologiske mangfoldet. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Skogforsk slår fast at minimum 4,6 prosent skog må vernes. I dag har Norge verna kun 1prosent. Vi aner lite om omfanget av tap av biologisk mangfold, men i verste fall kan utryddelse av det biologiske mangfoldet true grunnlaget for fortsatt liv på jorda.

Skogvernet har i mange år vært en svært konfliktfylt prosess. Opprettelsen av et skogvernfond vil bidra til å dempe konfliktnivået, fordi et skogvernfond vil bidra til forutsigbarhet og langsiktighet i skogvernet. Miljøvernere, skognæringa og skogindustrien er nå enige i at det trengs mer penger og at det må opprettes et skogvernfond.

Med dagens usle bevilgninger over statsbudsjettet, vil det ta over 80 år å få verna så mye som forskerne anbefaler. Innen den tid vil artsrik naturskog og uerstattelige arter være forsvunnet for alltid. Natur og Ungdom er derfor glad for at Arbeiderpartiet ville øke bevilgningene fra 56 millioner til 150 millioner kroner ved sist statsbudsjett, men dette er langt fra nok. Natur og Ungdom krever at arbeiderpartiet oppretter et skogvernfond med faste overføringer fra statsbudsjettet, og tidobler dagens bevilgninger over statsbudsjettet til 500 millioner.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here