Fylkestingets vedtak – en uthuling av finnmarksloven!?!

På siste fylkestingsmøte vedtok man å støtte opprettelsen av en kommisjon i Finnmarksloven, men at kommisjonens medlemmer, mandat og retningslinjer sendes ut på en høring til kommunene. Kommisjonens oppgave er å avklare rettigheter ut fra gjeldende norsk rett, og i det ligger det at loven skal normalisere rettstilstanden i Finnmark. Kommisjonens medlemmer, slik det nå […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

På siste fylkestingsmøte vedtok man å støtte opprettelsen av en kommisjon i Finnmarksloven, men at kommisjonens medlemmer, mandat og retningslinjer sendes ut på en høring til kommunene. Kommisjonens oppgave er å avklare rettigheter ut fra gjeldende norsk rett, og i det ligger det at loven skal normalisere rettstilstanden i Finnmark.

Kommisjonens medlemmer, slik det nå er foreslått i lovforslaget, skal ha en betydelig juridisk kompetanse og medlemmer med kompetanse i samfunnsforhold i Finnmark. I vedtaket sa Fylkestinget seg enig i at kommisjonen skal kartlegge rettigheter ut fra gjeldende norsk rett, og i så måte faller vedtaket i et underlig lys. Dersom Stortinget følger vedtaket, utsetter man én av de mest sentrale delene av loven, og sender den ut på en politisk høring.

Ulempen er at man risikerer å få tilbake uttalelser som ikke tar hensyn til de juridiske elementene ved kommisjonen og utmarksdomstolen. Hensikten med konsultasjonene var at lovforslaget skulle få en grundig behandling, og at alle berørte parter skulle få komme med sine merknader. Arbeidet i justiskommitéen har nå foregått i to år, og de politiske partiene har via sine medlemmer i komitéen både hatt muligheten til innspill og tilgang til informasjon. En følgelig konsekvens er at slik lovens innhold nå foreligger, står lovforslagene i samsvar med hverandre.

Et betimelig spørsmål er hva Fylkestinget forventer av innspill fra kommunene om lovforslaget som ikke allerede er ivaretatt? Kommisjonen og utmarksdomstolen må opprettes ved lov, og en utsettelse er ikke bare en uthuling av loven, men i verste fall en trenering av Finnmarksloven.

Gro Merete Siri, Karasjok SV’s førstekandidat til sametingsvalget

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here