Full splittelse

Solidaritetsorganisasjonene splittes nå i to allianser i en verbal krig om handelspolitikken.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 18.10.2007
Kommentarer