DEKADANSE handler om kulturers forfall og nedgang. Her vises Romas fall, tolket av maleren Thomas Cole (1801–1848). Destruction, olje på lerret. FOTO: Thomas Cole - Exlore Thomas Cole, Public Domain Creative COMMONS

Fuck autonomi! 

Houellebecqs franske dystopier sammenfaller med Arne Garborgs norske dekadanse. Begge skriver ironiske utviklingsromaner med løsninger de selv ikke tror på.

Eivind Tjønneland
Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 17.11.2016

Arne Garborg:
Trætte Mænd (1891)

Michel Houellebecq:
Underkastelse (2015)

Garborgs dekadanseroman Trætte Mænd kom ut nesten 125 år før Houellebecqs Underkastelse. Der Houellebecqs hovedperson er beskrevet flatt og usympatisk, er Garborgs Gabriel Gram langt rikere på psykologiske nyanser. Men begge romanene beskriver en utvikling fra forfall til frelse. En frelsesroman kan virke forførende. Derfor er det viktig å se på bakgrunnen for omvendelsen.

Den enkeltes forfall står i forhold til hele tidsepokens nedgang. Forfallet er ikke bare individuelt. I Trætte Mænd knyttes det ett sted an til Romerrikets undergang: «Da det gamle Rom begyndte at raadne, fik Folk det ogsaa med at løbe om efter Mirakelmagere og Mysterier.» Dekadanseheltene nærmer seg nullpunktet på grunn av oppløsningen av kulturelle verdier, mislykkede forhold til kvinner og av mangel på mening i livet. De er handlingslammede hjernehelter som reflekterer over sin deprimerende tilværelse. Men selv om hovedpersonene forfaller, tester de også ut eksistensens yttergrenser. Som stjerner som flammer opp rett før de slukner, kaster disse romanpersonene lys over livets grunnvilkår.

Dikteren Arne Garborg. Foto: SCANPIX Arkiv.
Dikteren Arne Garborg.
Foto: SCANPIX Arkiv.

Desillusjon. Hovedpersonen François i Houellebecqs roman Underkastelse har doktorgrad på den franske forfatteren Joris-Karl Huysmans, som skrev dekadanseomanen Mot Strømmen (1884). Huysmans beskriver hovedpersonens vei fra dekadanse til et rop om hjelp fra religionen. Han omvendte seg i 1892, og så selv, 20 år etter i et forord til romanen, dette som en profeti om egen utvikling. Garborgs Trætte Mænd minner om Huysmans roman når det gjelder religiøs omvendelse. Det hersker uenighet om Garborg var direkte påvirket av Huysmans.

Dekadansen setter igjen dagsorden – det viser Houellebecqs suksess. I Norge finnes det to bøker om fenomenet: Per Thomas Andersens Dekadanse i nordisk litteratur 1880–1900 og Per Buviks Dekadanse, som henholdsvis tar utgangspunkt i den tyske (Nietzsche) og den franske (Bourget, Huysmans) tradisjonen. (Buvik har også skrevet om Huysmans og Houellebecq i Vinduet 2-2015.)

Michel Houellebecq. AFP PHOTO / MIGUEL MEDINA
Michel Houellebecq. AFP PHOTO / MIGUEL MEDINA

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer