Frykter utsendelse til dødsstraff i Iran

* I 12. time stanset UNE tirsdag formiddag en tvangsutsendelse av en kristen konvertitt til Iran. Flyet skulle gått klokka 12. Men ennå jobbes det med tvangsutsending av fire iranske asylsøkere fra Trandum til Teheran-regimet. To har fast jobb. Én har konvertert til kristendom med hjelp fra Den norske kirke, noe advokaten mener UNE ikke har fått vite.

* KrF ber om stans av hasteutsendelse av asylsøkerne fra 29 til 45 år. NOAS mener de risikerer tortur eller dødsstraff. Ifølge BBC skal Iran-regimet nylig ha hatt møter med Norge om tvangsutsendelser.

Carima Tirillsdottir Heinesen
Journalist i Ny Tid (migrasjon, konflikt).

(NB! Saken oppdateres. Siste oppdatering: 27.09.11 kl. 14.15)

Utsendelse. – Jeg vil oppfordre norske utlendingsmyndigheter til å være veldig forsiktige med utsendelser til Iran, da dette i flere tilfeller fører til fengsling og tortur.

Dét uttaler Kristelig Folkepartis medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Geir Jørgen Bekkevold, leder av Telemark KrF, til Ny Tid. Han reagerer med bekymring på den forestående hasteutsendelsen av fire iranske asylsøkere tilbake til Iran-regimet, etter at de lørdag 24. september ble pågrepet og tvangstransportert til Trandum transittmottak ved Gardermoen flyplass.

De hadde fått endelig avslag fra Utlendingsnemnda fire dager tidligere, med utreisefrist 29. september.

Mest akutt er det nå for en mann som har konverterte fra islam til kristendommen, etter å ha blitt døpt av en pastor i Den norske kirke. Dette skal ha skjedd for opptil fem år siden, er det tidligere kommet fram. Bisperådet skal i dag diskutere saken, da apostasi/konvertering kan straffes hardt av dagens myndigheter i Teheran.

Ny Tid får tirsdag formiddag opplyst at den kristne konvertitten skal settes på fly fra Gardermoen og sendes via Hamburg til Teheran klokka 12.05 i dag, 27. september, tross kjennelse fredag i Oslo tingrett. Det ble også på natten arbeidet desperat med med å få UNE til å omgjøre beslutningen. Og så:

Klokka 10.17 den 27.09. får Ny Tid en SMS fra UNE ved informasjonsdirektør Bjørn Lyster:

«En uttransportering er nå foreløpig stanset. Det gjelder en som ikke hadde fortalt UNE at han hadde konvertert for omlag seks måneder siden, slik at UNE først ble gjort oppmerksom på dette i en omgjøringsanmodning som kom inn nå i natt,» skriver Lyster til Ny Tid.

Men asylsøkernes advokat, Amir Mirmotahari, mener det er andre grunner til at UNE ikke har fått med seg at den ene asylsøkeren har konvertert.

– I dette tilfellet snakker vi også om en som har konvertert til kristendommen, noe som er forbudt i Iran. Her er det grunn til å tro at UNE rett og slett ikke har fått med seg at han har konvertert. Det som kan ha skjedd, er at politiet ikke sendt over vedtaket om utsendelse i saken til UNE, uttaler Mirmotahari til Ny Tid.

Han påpeker at ingen av de fire iranske asylsøkerne har noen kriminell historikk i Norge. Ingen av de fire har heller reisedokumentasjon. Og to av de fire er i fast arbeid i Norge, etter å ha bodd her i flere år. Ny Tid har tilgang på navnene på de iranske asylsøkerne (H., A., S. og T.) – de er 29, 30, 32 og 45 år gamle og har bodd flere år i Oslo.

Ifølge Utlendingsnemnda (UNE) finnes det ikke noe grunnlag for å innvilge politisk asyl eller annet lovgrunnlag for å gi oppholdstillatelse. «Det er ikke fremkommet opplysninger for øvrig som tilsier at klageren er i en særskilt sårbar situasjon ved retur til hjemlandet,» heter det i vedtaket. De fire har påberopt seg å være politisk aktive mot det autoriære regimet under president Mahmoud Ahmadinejad og ayatollah Ali Khamenei. I det endelige avslaget avviser Utlendingsnemnda at det foreligger noen reell fare for å sende asylsøkerne tilbake til Iran.

BBC-dekning

Men saken vekker allerede internasjonal oppsikt, da dette også skjer rett etter en serie med offentlige henrettelser forrige uke, inkludert av en 17-åring. BBC omtalte tvangsutsendelsene på sine persiske nettsider allerede 25. september. Der kommer det fram at iranske myndigheter «nylig» skal ha besøkt Norge, og det antydes at regimet skal ha gjort avtaler med norske myndigheter for å få oversendt asylsøkere med avslag i Norge.

Søndag og mandag ble det avholdt støttedemonstrasjoner for de fire, noe blant annet Antirasistisk Senter sto bak. Advokat Mirmotahari påpeker at det er reell grunn til å tro at asylsøkerne vil møte problemer i hjemlandet.

– I Iran anses det å søke asyl som en forbrytelse i seg selv, så disse fire står i fare for å bli forfulgt i lys av dette. I tillegg har alle bedrevet aktivitet i hjemlandet som ved tilbakesendelse utgjør en trussel for deres sikkerhet. Det er jo grunnen til at de er her i utgangspunktet, sier advokat Mirmothahari til Ny Tid.

23. mars kunne Ny Tid avsløre at 19-årige Rahim Rostami, kjent fra NRK Brennpunkt og som søkte asyl i Norge som 17-åring, den 9. februar ble tvangsreturnert til Iran. Der ble han satt rett på isolat i det beryktede Evin-fengselet utenfor Teheran. Det er nå uklart hvordan Rostamis skjebne blir. «Det er ingen tvil om at tiltalen og dødsdommen mot Rahim Rostami er reell, og at returen til Iran har satt livet hans i fare,» uttalte hans norske advokat Cecilie Schjatvet til Ny Tid 24. juni.

Lege og menneskerettsaktivist Mahmood Amiry-Moghaddam driver nettstedet Iran Human Rights. Selv kom han som til Norge som asylsøker fra Iran i 1985, og han mener Norge bør ta lærdom av Rostami-saken og utvise varsomhet ved tilbakesendelse av iranske flyktninger til dagens brutale regime, som har økt henrettelsene og torturen etter de siste måneders demokratidemonstrasjoner i Midtøsten. Ny Tid omtalte 26. mars nye regimeuttalelser i februar om å straffeforfølge de som tvangssendes tilbake til regimet.

– Jeg kjenner ikke til detaljene om hvorfor disse menneskene sendes ut, og jeg vet ikke under hvilke omstendigheter de ble pågrepet. Det jeg imidlertid er sikker på, er at menneskerettighetssituasjonen i Iran har ikke blitt bedre, snarere tvert imot. Dette tilsier at der er forbundet alvorlig risiko med å sende mennesker tilbake til Iran. Det som skjedde med Rostami, vitner om at myndighetene burde være langt mer varsomme når de sender asylsøkere tilbake til Iran, sier Moghaddam til Ny Tid.

NOAS reagerer

Bare den siste måneden har det blitt foretatt omtrent 50 herettelser i Iran. Senest onsdag forrige uke gikk bildene av Alireza Mollasoltani verden rundt. 17-åringen ble hengt offentlig i Karaj, utenfor hovedstaden Teheran.

Generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå, mener det er grunn til å bekymre seg for returer til Iran.

– Iran er en av verstingene når det kommer til henrettelser og brudd på menneskerettighetene. Jeg kjenner ikke konkrete detaljer i sakene til de fire asylsøkerne som planlegges utsendt, men det finnes fler eksempler på at UNE har returnert iranere til tortur i hjemlandet, sier NOAS-leder Austenå til Ny Tid.

Ifølge UDIs egen informasjonsside, Landinfo.no, kan konvertering fra islam føre til forfølgelse og dødsstraff i dagens Iran (se rapport på engelsk 07.07.11 her)

(NB! Etter Rahim Rostami-saken i mars 2011 fjernet Utlendingsforvaltningen generell rapportering, bl.a. om Iran, slik at Landinfo nå henviser generelt til svenske Landguiden isteden. Den 28. juni utga Storbritannias «Home Office» denne Iran-rapporten, red. anm.).

KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold uttrykker bekymring for utsendelsene:

– KrF har ved flere anledninger pekt på at utlendingsmyndighetene ikke har tilstrekkelig kunnskap når det kommer til å vurdere om en person står i reell fare for forfølgelse, fengsling og tortur i hjemlandet. Dette har vi også tatt opp med justisminister Knut Storberget, sier Bekkevold.

Bekkevold forteller at han har utfordret justisministeren til å endre dagens praksis, som er intervjuer av asylsøkeren, til også å innhente informasjon fra eventuelle trossamfunn som asylsøkerne tilhører.

– Da dette forslaget ble tatt opp, så det ut til at UNE syntes dette var en god ide. Jeg kan imidlertid ikke se at det har blitt foretatt noen endring når det kommer til intervjupraksis, sier Bekkevold

Ny Tid har ikke lykke i å få en kommentar fra Politiets Utlendingsenhet. Da Ny Tid ringte informasjonssjef i UNE, Bjørn Lyster, klokka 15.10 mandag, ville han ikke uttale seg på vegne av den statlige nemnda – da dette var et tidspunkt han sa som var etter kontortid, som ble avsluttet klokka 15.00.

– Ny Tid må ikke skrive at det er UNE som utilgjengelige. Problemet er at Ny Tid ringer utenfor vår kjernetid, uttalte Lyster.

UNE opprettholder 90 prosent

Evy Ellingsvåg er talsperson for «Støttegruppe for iranske flyktninger» på Facebook. Hun er rystet over utsendelsesplanene for de fire:

– Norge må stanse returene! Så lenge man ikke har noen oppfølgningstjeneste for de returnerte asylsøkerne, foreligger det heller ingen fakta om hvordan situasjonen til de som faktisk returneres er. Man har dermed ikke noe grunnlag for å si at man ikke sender folk til tortur og fengsel, uttaler Ellingsvåg.

– Dette er en reell risiko Norge faktisk er villige til å ta. Det blir ironisk når utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) går ut og fordømmer henrettelsen av 17-årige Alireza Mollasoltani, samtidig som Norge sender ut folk til det samme landet, til potensiell fengsling, tortur og henrettelse. Her er det lite samsvar mellom ord og praksis, uttaler Ellingsvåg.

Seksjonssjef i UNE, Lars Erik Andersen, opplyste mandag til NTB at antallet iranere som har fått saken sin behandlet er 318 hittil i 2011. Av disse ble tidligere avslag opprettholdt i 280 saker, mens 38 vedtak ble endret slik at vedkommende fikk tillatelse til å bli i Norge.

– For alle asylsøkere vurderes om det er trygt for dem å returnere til hjemlandet. Det er den viktigste oppgaven i asylsaksbehandlingen, så det vurderes alltid, sier Andersen til NTB.

---

DEL