Frykter boikott og utestengelse av Oljefondet

Etiske retningslinjer for norske utlån kan bety trøbbel for Oljefondet.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Øystein Windstad
Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 18.02.2016

I april skal Stortinget på nytt ta stilling til om de vil sette grenser for hvilke land Statens pensjonsfond (Oljefondet) kan låne penger til. Da kommer den årlige stortingsmeldingen om Oljefondet og dets investeringer og drift. Stortingsrepresentant, næringslivsmann og finanspolitisk talsmann for Frp Hans Andreas Limi er skeptisk til slike retningslinjer.

Hva tenker du om at Norge låner ut penger til Qatar, De forente arabiske emirater og Egypt – land med dårlige menneskerettighetssituasjoner som i tillegg deltar i angrepskrig i Jemen?
«Dette er land vi fortsatt har diplomatiske forbindelser med, og noen av dem mottar bistand fra Norge. Det er ikke slik at vi har avstengt all kommunikasjon med disse statene. Frp mener det blir feil å bruke Oljefondet i en slik utenrikspolitisk prosess.»

«Frp mener det blir feil å bruke Oljefondet i en slik utenrikspolitisk prosess.»
Hans Andreas Limi

Hva med forslaget om objektivt målbare kriterier og krav til landene man skal låne til?
«Det som er aller viktigst, er å følge internasjonale spilleregler. Overfor land som ikke er demokratiske eller ivaretar grunnleggende rettigheter for sine innbyggere – og kanskje i tillegg opptrer aggressivt overfor naboland – er det ‘Det internasjonale samfunnet’ som skal innføre sanksjoner via politiske vedtak. I en sånn sammenheng er det naturlig at Oljefondet revurderer sine investeringer, men jeg ser ikke behovet for egne retningslinjer alene,» Limi, og legger til:
«Så lenge disse landene ikke er på noen eksklusjonsliste, tror jeg ikke man skal legge flere restriksjoner på Oljefondets investeringer. Disse landene har et finansielt behov, og i den grad de ikke bruker midlene på en riktig måte, har vi internasjonale kanaler som kan påvirke – for eksempel diplomati. Disse kanalene kan være vel så virkningsfulle som akkurat de investeringene Oljefondet gjør.»

«At å stå å se på overgrep, skal liksom være helt upolitisk, det er jeg grunnleggende uenig i.»
Snorre Valen

«Å støtte overgrep er også en politisk handling.» Stortingskollega og SV-nestleder Snorre Valen er uenig med Frp og Limi. Han mener det er tvingende nødvendig å etablere etiske retningslinjer for statlig utlån.
Hva med poenget om at Oljefondet blir sett på som et utenrikspolitisk virkemiddel?
«For det første er det en like stor politisk handling å låne ut penger til diktaturer og okkupanter, som det er å stoppe utlånet. Jeg avviser premisset våre motstandere ofte kommer med – nemlig at om du stopper et overgrep, da driver du politikk. At å stå å se på overgrep derimot, skal liksom være helt upolitisk, det er jeg grunnleggende uenig i,» sier Valen.
«For det andre er det ikke mer politikk i å etablere etiske retningslinjer for statsobligasjoner enn det er å etablere retningslinjer for hvor vi investerer aksjeporteføljen vår gjennom Oljefondet. Og for det tredje er ikke Oljefondet en nøytral sparegris. Du kan spørre en hvilken som helst politiker og aksjeanalytiker i utlandet, og de vil svare at Oljefondet brukes som et utenrikspolitisk virkemiddel. Vi bruker det når det gjelder kull, barnearbeid, tobakk og landmineproduksjon. Det er ingen grunn til at vi skal gjøre et unntak for stater som begår overgrep.»
Noen vil da hevde at dersom stater ikke får låne penger av Norge, vil det kunne vekke harme som igjen går ut over norske næringsinteresser. Hva sier du til det?
«Til det sier jeg ‘buhu’. Det er en useriøs måte å argumentere på, og en retorikk du kan trekke hele veien: Hvor grove menneskerettighetsbrudd er vi villige til å akseptere på vegne av norske næringsinteresser? Dette er et ikke-argument for min del,» sier SV-nestlederen.

Frykter utestenging og tap. Hans Andreas Limi og Frp tror på sin side at Oljefondet kan bli skadelidende dersom Valen får viljen sin.
Hvilke konsekvenser frykter du dersom Oljefondet blir oppfattet som et utenrikspolitisk virkemiddel?
«At Oljefondet stenges ute fra viktige investeringer. Det kan skje hvis vi blander business og politikk. Det vil sås tvil om hvilken agenda Oljefondet egentlig har. Oljefondet er et rent finansielt fond som skal sikre best mulig avkastning på kapitalen som blant annet skal sikre våre fremtidige pensjoner. Vi kan ikke komme dit at vi diskuterer alle detaljene i Stortinget – da blir det for mye politikk i den investeringsstrategien Oljefondet følger.»
Andre partier mener det ikke er greit å tjene penger på pengeutlån til regjeringer som på grove måter bryter menneskerettene og undertrykker egen befolkning. Hva er din kommentar til det?
«Hvis vi går noen år tilbake i tid, var de aller fleste positive til at det skjedde endringer under den arabiske våren – nettopp fordi det var behov for å utvikle demokrati. Deretter har situasjonen svingt frem og tilbake. Hvis Oljefondet skulle gjøre sine investeringer basert på hvem som sitter med makten i den regionen, ville det bli svært kortsiktig. Da måtte man i realiteten ha trukket seg ut av hele regionen,» sier Limi.
I dag er det Arbeiderpartiet, Høyre og Frp som er imot etiske retningslinjer for lån til andre stater.

Kommentarer