Frp satser på fremmedfrykt

Et drøyt år før neste stortingsvalg er Fremskrittspartiet allerede i ferd med å banke valgkampstrategien. – Jeg vil sterkt anbefale partiet å gjøre innvandring, koblet til kriminalitet, til den viktigste saken i valgkampen neste år, sier Jensen til Verdens Gang. Siv Jensens anbefaling henger ikke minst sammen med en meningsmåling partiet selv har fått gjennomført, […]

Ny Tid

Et drøyt år før neste stortingsvalg er Fremskrittspartiet allerede i ferd med å banke valgkampstrategien. – Jeg vil sterkt anbefale partiet å gjøre innvandring, koblet til kriminalitet, til den viktigste saken i valgkampen neste år, sier Jensen til Verdens Gang.

Siv Jensens anbefaling henger ikke minst sammen med en meningsmåling partiet selv har fått gjennomført, som viser at det norske folks sympati for Frps innvandringspolitikk har økt de siste fire årene. I 2000 sa 42 prosent av velgerne at innvandringspolitikken var det de likte minst ved Frp. I dag er tallet sunket til 27 prosent. For en av fem velgere er innvandringspolitikken det de liker best ved Siv Jensens parti.

Frp-erne har ikke minst merket seg at Høyres og KrFs velgere nå er mer positive – for fire år siden var omlag halvparten av disse partienes velgere negative til Frps politikk på området, i dag under en tredel. Siv Jensen håper at koblingen mellom innvandring og kriminalitet skal lokke engstelige Høyre- og KrF-velgere over til hennes parti.

Det er all grunn til å tro at både debattene knyttet til terrorvirksomhet og Mulla Krekar-saken, debattene rundt tvangsekteskap og liknende problemer internt i enkelte innvandrermiljøer, og medias oppmerksomhet om kriminalitet med utenlandsk eller innvandret gjerningsmann øker skepsisen til innvandring og dermed støtten til partier som Frp.

Samtidig har jo ikke partiet opplevd noen voldsom oppgang på meningsmålingene – etter den voldsomme oppslutningen rundt 30 prosent høsten 2002 har partiet stabilisert seg rundt 20 prosent, altså like mange som mener innvandringspolitikken er det beste ved Frp. I denne perioden har Frps offentlige opptreden rundt innvandringsspørsmål – i særdeles vid forstand – vært preget av at partiet på det jevne har holdt en lavere og mer edruelig profil enn tidligere, samtidig som det har kommet enkeltutspill både fra partileder Carl I. Hagen og innvandringspolitisk talsmann Per Sandberg som har konkurrert med Vidar Kleppe og Øystein Hedstrøm i ekstremitet og stupiditet.

Men med den høye oppslutningen Frp allerede har, ser det ikke ut til at de mest ekstreme utspillene gir partiet noe særlig løft hos velgerne. Forklaringen bør ligge oppe i dagen: Når Frp samler tilslutning hos færre enn dem som liker partiets innvandringspolitikk, kan fokus på innvandrere øke støtten til partiet. Men nå har Frp hentet ut hele sitt innvandrerfiendtlige potensial. Da hjelper det lite å kjøre på mer køl.

Vi tror Frp kommer til å oppleve at fokus på innvandring og kriminalitet vil kaste lite av seg i neste års valgkamp. At færre nå ser negativt på Frps innvandringspolitikk, tror vi rett og slett skyldes at partiet selv har fokusert andre saksområder. Men om Frp følger Siv Jensens anbefaling, føler vi oss trygge på at skepsisen til partiets politikk raskt når gamle høyder.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.