Frp – en hybrid

Frps parlamentariske leder og kommende partileder, Siv Jensen (SJ) jobber med spørsmålet om hvorfor Frp – under Hagens ledelse – er helt uten politisk innflytelse i Stortinget etter valget. Hun har kanskje innsett det Hagen aldri har evnet å forstå, at politiske allianser ikke oppnås som følge av partistørrelse eller av mange partitilhengere – fortrolige […]

Ny Tid

Frps parlamentariske leder og kommende partileder, Siv Jensen (SJ) jobber med spørsmålet om hvorfor Frp – under Hagens ledelse – er helt uten politisk innflytelse i Stortinget etter valget. Hun har kanskje innsett det Hagen aldri har evnet å forstå, at politiske allianser ikke oppnås som følge av partistørrelse eller av mange partitilhengere – fortrolige med å marsjere i takt med den suverene partieier. Den åpenbart problematiske øvelse for flere av partiets nikkedukkende fotsoldater – den frie partievaluering og partikritikk – har Jensen kanskje innsett at hun ikke kommer utenom?

Siv Jensen starter stortingsperioden med ett skyhøyt mål

Hun «drømmer» om å etablere et borgerlig alternativ med Frpdeltakelse før stortingsvalget i 2009. Til Dagsavisen sier hun noe så selvfølgelig som at «politiske allianser bygges mellom mennesker» og at man «må starte i det små». Videre sier hun at dette blant annet innebærer at «vi opptrer som skikkelige, anstendige mennesker». Det er oppsiktsvekkende at en slik uttalelse i det hele tatt serveres. For i samhandling mellom mennesker ligger vel dette som en usagt selvfølgelighet – med mindre det er snakk om skurker. På nettopp dette punktet har Frps partieier bommet i alle sine politisk aktive år.

Kritisk «partievaluering» eksisterer ikke

og/eller er blitt slått hardt og brutalt ned på med eksklusjon som virkemiddel. Denne partiformannen har kunnet forvise innvandrere til ei øde øy i Nordishavet, karakterisere finnmarkingene som latsabber, gå mot Finnmarksloven og dermed mot samenes rettigheter, fortelle at velgeren skal få mer og samtidig betale mindre, se bort fra samstemte ekspertutredninger om verdens miljø-problemer, gå inn for tollfrie kvoter på alkoholvarer, ingen begrensninger – mens Verdens Helseorganisasjon (WHO) går inn for det motsatte. Denne partieieren har kunnet (uten nevneverdig motstand) gå mot alle loveksperter og mot all norsk parlamentarisk praksis, ved å proklamerte at han ville avsette landets statsminister – uten å felle regjeringa. Frps «fotsoldater» har til nå tydeligvis vært fortrolige med å marsjere i takt med en suveren partieier.

Politiske allianser må bygges mellom mennesker

Partieieren har hatt en tanke om at det bare er partienes størrelse som har betydning, og at det derfor er en fornærmelse at Frp ikke er kommet inn i varmen hvor de øvrige borgerlige partier befinner seg. Men nå som partiformannen er ferdig i realpolitisk sammenheng og er blitt visepresident på Stortinget, må han oppføre seg med den verdighet som embetet innebærer.

SJ har derfor mulighet til å gi partiets stortingsrepresentanter et grunnkurs i skikkelighet og anstendighet og kan kanskje oppfylle en av forutsetningene for samarbeid – at «vi må opptre som skikkelige, anstendige mennesker». SJ har kanskje innsett noe når hun sier at «politiske allianser må bygges mellom mennesker» og at man «må starte i det små»?

Et annet og enda mer grunnleggende premiss for samarbeid

er politikkens innhold. For tiden fremstår Frp som en hybrid. Partiet kaller seg borgerlig, men er verken borgerlig eller sosialistisk. Bak Frps forslag om å opprette statlige fond for næringsvirksomhet ligger det enten et statskapitalistisk eller sosialistisk grunnsyn. Bak Frps utdeling av billig bensin og stigmatisering av innvandrere er populismen tydelig. Partiets bruk av oljepenger er både populistisk, uansvarlig og langt utenfor de rammer som øvrige partier på Stortinget må operere innenfor.

Det er ingen tvil om at det er Siv Jensen som har den lengste veien å gå dersom hennes drøm om en samlet borgerlig blokk skal bli virkelighet.

Jarle Mathiassen, Venstremedlem.

Kommentarer
DEL