FRP

MER KAMPKRAFT: Frp vil ha mer kampkraft i det norske forsvaret, og åpner for å finansiere nye større våpensystem utenfor forsvarsbudsjettene.

Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

Fremskrittspartiets partiprogram for 2021–2025 er tydelig liberalistisk, men i mindre grad basert på liberal fredsteori enn Venstres valgprogram. Frps valgprogram er tydelig antiautoritært, og det legges gjennomgående vekt på beskyttelse av menneskerettighetene.

I dette programmet fastholdes det at et intensivert internasjonalt samarbeid er avgjørende for å forhindre krig, krise og konflikt. Ifølge programmet bør FN konsentrere seg mer om krigsforebyggende og fredsskapende arbeid. Frps linje er at FN skal effektiviseres. I denne sammenhengen bør fredsskapende operasjoner, humanitært arbeid og kriseinnsats, i tillegg til forsvar av menneskerettighetene, prioriteres – mens mye annet i FN bør nedprioriteres. En tilsvarende prioritering legges til grunn i utviklingspolitikken.
. . .

Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal

Ingen artikler å vise