Frivillig innsats bygger organisasjonen

Norsk Folkehjelp (NF) er LOs humanitære hjelpeorganisasjon. Den bygger sitt arbeid på solidaritet, menneskeverd, samhold, fred og frihet og har om lag 12 300 medlemmer organisert i 115 lokallag over hele Norge. Arbeidet bygger på frivillig innsats. NF driver solidaritetsarbeid i form av nødhjelp og langsiktige prosjekter i over 30 land og er en av […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 02.02.2005

Norsk Folkehjelp (NF) er LOs humanitære hjelpeorganisasjon. Den bygger sitt arbeid på solidaritet, menneskeverd, samhold, fred og frihet og har om lag 12 300 medlemmer organisert i 115 lokallag over hele Norge. Arbeidet bygger på frivillig innsats.

NF driver solidaritetsarbeid i form av nødhjelp og langsiktige prosjekter i over 30 land og er en av verdens fremste organisasjoner på humanitær minerydding. De har valgt å stå på de undertryktes side og kjemper for like rettigheter for alle. Målet er å bidra til at folk skal klare seg selv gjennom egne ressurser.

Sri Lanka er hardt rammet av miner. Minerydderne tok en pause i letingen i januar i år, men fra 1. februar er de i gang med letingen igjen. Siden 2002 har Norsk Folkehjelp ryddet 1,4 millioner kvadratmeter land i Vanni-regionen, hvor av 16 147 antipersonellminer, 19 antitankminer og 5 093 blindgjengere er fjernet. Nødhjelp og gjenoppbygging av området etter flomkatastrofen vil settes opp parallelt med det allerede etablerte mineryddingsprogrammet. Norsk Folkehjelp har god erfaring med å kombinere humanitær minerydding og utviklingsprogrammer, blant annet fra Bosnia, Angola og andre regioner.

I forbindelse med flodbølgen ble det mye fokus på risikoen for at landminer fra uklarerte minefelt ble forflyttet inn i katastrofeområdet og hindret nødhjelpsarbeidet. Mineeksperter fra Norsk Folkehjelp kunne imidlertid avkrefte denne trusselen etter kort tid. Flesteparten av minefeltene i Vanniregionen nord på Sri Lanka befinner seg i innlandet og vurderes å være intakte og på samme steder som tidligere.

(Kilde: Norsk Folkehjelp)

Kommentarer