Frivillig innsats bygger organisasjonen

Norsk Folkehjelp (NF) er LOs humanitære hjelpeorganisasjon. Den bygger sitt arbeid på solidaritet, menneskeverd, samhold, fred og frihet og har om lag 12 300 medlemmer organisert i 115 lokallag over hele Norge. Arbeidet bygger på frivillig innsats. NF driver solidaritetsarbeid i form av nødhjelp og langsiktige prosjekter i over 30 land og er en av […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Norsk Folkehjelp (NF) er LOs humanitære hjelpeorganisasjon. Den bygger sitt arbeid på solidaritet, menneskeverd, samhold, fred og frihet og har om lag 12 300 medlemmer organisert i 115 lokallag over hele Norge. Arbeidet bygger på frivillig innsats.

NF driver solidaritetsarbeid i form av nødhjelp og langsiktige prosjekter i over 30 land og er en av verdens fremste organisasjoner på humanitær minerydding. De har valgt å stå på de undertryktes side og kjemper for like rettigheter for alle. Målet er å bidra til at folk skal klare seg selv gjennom egne ressurser.

Sri Lanka er hardt rammet av miner. Minerydderne tok en pause i letingen i januar i år, men fra 1. februar er de i gang med letingen igjen. Siden 2002 har Norsk Folkehjelp ryddet 1,4 millioner kvadratmeter land i Vanni-regionen, hvor av 16 147 antipersonellminer, 19 antitankminer og 5 093 blindgjengere er fjernet. Nødhjelp og gjenoppbygging av området etter flomkatastrofen vil settes opp parallelt med det allerede etablerte mineryddingsprogrammet. Norsk Folkehjelp har god erfaring med å kombinere humanitær minerydding og utviklingsprogrammer, blant annet fra Bosnia, Angola og andre regioner.

I forbindelse med flodbølgen ble det mye fokus på risikoen for at landminer fra uklarerte minefelt ble forflyttet inn i katastrofeområdet og hindret nødhjelpsarbeidet. Mineeksperter fra Norsk Folkehjelp kunne imidlertid avkrefte denne trusselen etter kort tid. Flesteparten av minefeltene i Vanniregionen nord på Sri Lanka befinner seg i innlandet og vurderes å være intakte og på samme steder som tidligere.

(Kilde: Norsk Folkehjelp)

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here