Fristen løper ut for Snowden

Bjørnsonakademiet understreker at hvis Snowden skal til Norge for å motta prisen, må søknaden om innreise sendes straks – fordi UDI har omlag tre måneders behandlingstid.

Hege Newth Nouri

Snowden får Bjørnson-prisen for sitt arbeid for personvernet, og for å rette et kritisk søkelys mot staters overvåkning av sine og andres innbyggere.

«Snowden har ikke pass – det har blitt annulert av amerikanske myndigheter – og han kan derfor ikke søke UDI på vanlig måte, kun på særskilt grunnlag,» sier Nouri. «Derfor venter vi at Anders Anundsen overprøver utlendingsmyndighetene, hvilket han har anledning til.»

Politisk. I brevet til statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Anders Anundens (Frp) skriver Bjørnsonakademiet følgende:

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet har kontaktet de anerkjente advokatfirmaene Schjødt AS, representert ved ledende advokater Cato Schiøtz og Emanuel Feinberg, og Hestenes og Dramer & Co, representert ved senior advokat Frode Sulland. Vi har bedt om deres juridiske vurdering av muligheten for at Edward Snowden kan komme til Molde for å motta denne meget fortjente prisen.

Vurderingene fra de ovennevnte firmaer gjør det klart at det er rettslig grunn til å tro at Edward Snowden kan komme til Norge fra sin tilflukt i Moskva, uten å bli utlevert til USA.

Denne konklusjonen er basert på Utleveringslovens § 5 første ledd, som fastslår at utlevering ikke kan skje ved et «politisk lovbrudd». Selv om det fremgår av § 5 andre ledd at dersom forholdet også omfatter «lovbrudd som ikke er av politisk karakter, kan utlevering skje for dette lovbruddet dersom forholdet overveiende må anses for å være av ikke-politisk karakter», finnes det et sterkt argument for at også det ikkepolitiske aspektet ved Snowdens handlinger kan anses som politisk grunnlagt og motivert.

Amerikanske myndigheter har annullert Snowdens pass, og han har siden 2013 vært bosatt i Russland. Utlendingsloven § 8 tredje ledd fastslår at Utlendingsdirektoratet i særlige tilfeller kan frita en utlending fra kravet om pass.

Tjeneste. «Snowden har sagt at han gjerne kommer til Norge, forutsatt at han kan være trygg på ikke å bli sendt til USA, og at hans personlige sikkerhet blir godt nok ivaretatt – for truslene mot ham er mange,» forteller Hege Newth Nouri. Hun ser ikke noen grunn til at Snowden skal sende søknad før norske myndigheter har svart på brevet fra Bjørnsonakademiet.

«Hvis Snowden ansees som en kriminell og en tjuv, som det amerikanske regimet sier – ja, da skal han utleveres. Men hvis man ser varsleren som en politisk aktivist, slik vi gjør – til og med en som har gjort menneskeheten en stor tjeneste – da skal han slett ikke utleveres,» undertsreker Nouri, som også viser til det varsleren Daniel Ellsberg sa under et besøk i Oslo i forrige uke. «Ellsberg slo fast at Snowden ikke vil få anledning til å forsvare seg i amerikansk rett. Han får anledning til å komme med en uttalelse, og svare ja eller nei på om han er skyldig etter tiltalen eller ikke. Han kommer ikke til å få mulighet til å begrunne sine handlinger og valg,» hevder Nouri.

 

---
DEL